Katedra teorie vojenství

Struktura

VEDOUCÍ KATEDRY

plk. Ing. Jan DROZD, Ph.D.

SKUPINA VOJENSKÉ HISTORIE

VEDOUCÍ SKUPINY A ZASTUPUJÍCÍ VEDOUCÍ KATEDRY

prof. PhDr. František HANZLÍK, CSc.

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

doc. Mgr. Aleš BINAR, Ph.D.

Mgr. Bc. Tomáš ŘEPA, Ph.D.

PhDr. Milan VYHLÍDAL, Ph.D.

SKUPINA VOJENSKÉHO UMĚNÍ

VEDOUCÍ SKUPINY

pplk. JUDr. PhDr. Stanislav POLNAR, Ph.D. et. Ph.D.

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

doc. PhDr. Jiří FRIEDL, Ph.D., DSC.

doc. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D.

Ing. Jaroslav STANĚK, Ph.D.

Mgr. Samuel ŽILINČÍK

VEDOUCÍ STARŠÍ LEKTOR

pplk. Ing. Petr ZACHARIÁŠ

SKUPINA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

VEDOUCÍ SKUPINY

doc. Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D.

ZASTUPUJÍCÍ VEDOUCÍ SKUPINY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Ing. Jiří BARTA, Ph.D.

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Ing. Miroslav JURENKA, Ph.D.

Ing. Pavel KINCL, Ph.D.

Ing. Jiří KALENDA

Ing. Jana PUPÍKOVÁ, Ph.D.

Mgr. Tomáš ZEMAN, Ph.D.

TECHNICKÁ PRACOVNICE KATEDRY

Ing. Lucie ŘÍHOVÁ