Katedra teorie vojenství

Samuel Žilinčík

Mgr. Samuel Žilinčík se narodil v roce 1993. Vystudoval bakalářský a magisterský obor strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současnosti je studentem doktorského studijního oboru Politologie se specializací na strategická studia. Během svého studia navštěvoval kurzy zaměřené na strategii a vojenskou historii na univerzitách v USA a Nizozemsku. Na Katedře teorie vojenství působí jako odborný asistent od roku 2018. V letech 2019-2020 se podílel na výzkumných projektech Haagského centra strategických studií. Jeho výzkum se zaměřuje strategickou teorii, strategickou praxi a současný charakter války.
 
SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ
 
Sweys, Tim and Samuel Zilincik. 2019. Cross Domain Deterrence and Hybrid Conflict. The Changing Character of War Conference, The Hague: The Hague Centre for Strategic Studies.
 
Zilincik, Samuel. Setting the Categorical Hydra Ablaze: Applying Clausewitz to the Fallacies of War Categorisation. Defensc and Strategy, 2019, 19(1), 39-54. ISSN 1214-6463.
 
Zilincik, Samuel. Relevantnosť Clausewitza pre súčasné občianske vojny. Politické vedy, 2019, 22(3), 192-212. ISSN 1335-2741.
 
Zilincik, Samuel, Kovanda, Petr, Myklín, Michael. Cyber Power and Control: A Perspective from Strategic Theory. Journal of Cyber Policy, 2019, 4(1), 1-12. ISSN 2373-8871.