Katedra teorie vojenství

Alena Oulehlová

Alena Oulehlová se narodila v roce 1982 v Jindřichově Hradci. V letech 2001–2006 studovala na Univerzitě obrany, Fakultě ekonomiky a managementu ve studijním programu Ekonomika a management, studijním oboru Ekonomika obrany státu, studijním modulu Ekonomika ochrany životního prostředí. V roce 2009 získala akademický titul doktor ve studijním oboru Ochrana obyvatelstva na Univerzitě obrany. Ve studijním oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva v roce 2017 habilitovala a získala vědecko-pedagogický titul docent.

Akademickou praxi zahájila v roce 2007 jako odborný asistent na Katedře ochrany obyvatelstva, Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Od roku 2014 působí ve funkci vedoucí skupiny krizového řízení. Od 1. prosince 2017 do 31. srpna 2019 působila ve funkci proděkanky pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty vojenského leadershipu.

Je garantkou profesně zaměřeného bakalářského a magisterského navazujícího studijního programu Bezpečnost a obrana.
Ve své pedagogické a výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku krizového řízení, managementu rizik a environmentální bezpečnosti.

SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ

  1. OULEHLOVÁ, Alena, TUŠER, Irena, ŘEHÁK, David. Environmental risk assessment of a diesel fuel tank: A case study. Sustainability (Switzerland), 2021, 13(12), 21. ISSN 2071-1050. IF 3.251
  2. KAVAN, Štěpán, OULEHLOVÁ, Alena. Options of Addressing Power Supply Disruption in the Conditions of the Czech Republic: a Case Study. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021, 11(01), 223-230. ISSN 1804-7890.
  3. TUŠER, Irena, OULEHLOVÁ, Alena. Risk Assessment and Sustainability of Wastewater Treatment Plant Operation. Sustainability, 2021, 13(9), 18. ISSN 2071-1050. IF 3.251
  4. HLAVIZNA, Petr, OULEHLOVÁ, Alena. Selected risk treatment of electronic warfare development. In: Piero Baraldi, Francesco Di Maio and Enrico Zio. The 30th European Safety and Reliability Conference, The 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020, roč. 30, p. 4302-4309. ISBN 978-981-14-8593-0.
  5. OULEHLOVÁ, Alena. Comparison of the Assessment Results of the Municipality Area Vulnerability to Natural Disaster Risks. In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2019. Singapore: Research Publishing, 2019, p. 3706-3713. ISBN 978-981-11-2724-3.