Projektová podpora

NÁRODNÍ

DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ROZVOJE ORGANIZACE (DZRO)

SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM (SVV) – účelová podpora

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR (TAČR)

GRANTOVÁ AGENTURA ČR (GAČR)

PROJEKTY BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU (PBV)

PROJEKTY OBRANNÉHO VÝZKUMU (POV)

VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY – UKONČENÉ

AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VaV, GRANTY

MEZINÁRODNÍ

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY (ESF)

MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND (V4)