Katedra teorie vojenství

Jiří Kalenda

​Jiří Kalenda se narodil v roce 1967 v Novém Městě na Moravě. Po ukončení studia na gymnáziu studoval v letech 1986-1991 na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně výzbrojně technický obor. Po absolvování studia nastoupil na velitelské a technické funkce, nejprve u protiletadlového raketového vojska, potom u záchranného vojska a nakonec u vojska mechanizovaného.

Akademickou praxi zahájil v roce 2015, když nastoupil na Univerzitu obrany v Brně na funkci staršího lektora na katedře Krizového řízení Fakulty vojenského leadershipu. Dnes na této fakultě působí jako akademický pracovník Skupiny krizového řízení na Katedře teorie vojenství. Věnuje se problematice krizového řízení a řízení rizik a zabezpečuje studijní praxe.

​SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ

  1. BINAR, Aleš, JURENKA, Miroslav, KALENDA, Jiří, ŘEPA, Tomáš, POLNAR, Stanislav, STANĚK, Jaroslav. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020. 451 s. ISBN 978-80-7582-353-3.
  2. BARTA, Jiří, KALENDA, Jiří. Vývoj komunikačního prostředí simulátoru na podporu řešení krizových situací. Krízový manažment, 2020, 2020(2), 60-67. ISSN 1336-0019.