Formuláře žádostí studentů

 

Prohlášení o zanechání studia

Žádost o povolení opakovat ročník

Žádost o přerušení studia

Žádost o opětovný zápis do studia

Žádost o stanovení náhradního termínu opětovného zápisu do studia

Žádost o stanovení náhradního termínu zápisu do dalšího ročníku studia

Žádost o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností a předepsání rozdílových zkoušek

Žádost o povolení individuálního studijního plánu

Žádost o povolení změny individuálního studijního plánu

Žádost o uložení náhradního způsobu plnění studijních povinností

Námitka studenta proti rozhodnutí zkoušejícího o neuznání omluvy

Žádost o povolení opakovat zkoušku u jiného zkoušejícího nebo před komisí

Žádost o schválení návrhu vlastního tématu závěrečné práce

Žádost o změnu vedoucího závěrečné práce

Žádost o změnu oponenta závěrečné práce

Žádost o povolení 2. opravného termínu SZZ

Žádost o umožnění nahlédnutí do spisu

Žádost o změnu údajů v kartě studenta

Žádost o změnu doručovací adresy

Žádost o výjimku podle čl. 38 SZŘ

Žádost o přiznání stipendia – tíživá sociální situace

Žádost o přiznání stipendia – podpora ubytování

Žádost o přiznání stipendia – podpora studia v zahraničí

Žádost o přiznání stipendia – žádost o výjimku