Katedra teorie vojenství

Významné publikace katedry

Ozbrojené síly a československý stát III (2022)

Vojenská strategie (2008)