Kontakty

INFORMACE PRO VEŘEJNOST A MÉDIA

Podávání informací podle zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Univerzita obrany
Rektorát
Kounicova 65
662 10 Brno

Tiskový mluvčí Univerzity obrany
pplk. dr. Vladimír ŠIDLA, CSc.

tel.: 973 442 554
fax: 541 211 269
fax.: 973 442 160
E-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Podávání informací o telefonních číslech na Univerzitě obrany

 

 

Telefonní ústředna

Praha tel.: 973 201 111
Olomouc tel.: 973 401 111

Telefonní čísla pro případ mimořádných situacíDozorčí Univerzity obrany
tel.: 973 442 275

Dozorčí posádky Vyškov
tel.: 973 451 025

Dozorčí Fakulty vojenského zdravotnictví
tel.: 973 253 187

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Podávání informací o studiu na Univerzitě obrany

 

 

Studijní oddělení

tel.: 973 442 628
E-mail: so@unob.cz

pro doktorské studium:
tel.: 973 443 136, 973 442 829
E-mail: jiri.kratochvila@unob.cz


Personální poradenství pro zájemce o studium

 

  

Oddělení personálního zabezpečení studentů
tel.: 973 442 437
E-mail: ivan.tluka@unob.cz

 

Podávání informací o studiu na Fakultě vojenského leadershipu

Fakulta vojenského leadershipu
Děkanát
Kounicova 65
662 10 Brno

 

Studijní skupina FVL
tel.: 973 442 141
E-mail: fvl-studijni@unob.cz  
  
INFORMACE PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY

Personální poradenství pro studenty

 

Oddělení personálního zabezpečení studentů

tel.: 973 442 437
E-mail: ivan.tluka@unob.cz