Konference, semináře

PŘEHLED KONFERENCÍ, SEMINÁŘŮ V ROCE 2023

Název

Termín

Místo

Organizuje

Workshop ženijního vojska (ŽV)

25.4. – 27.4.2023

Klub UO

K-108

XVII. Mezinárodní doktorandská konference Fakulty vojenského leadershipu (FVL)

16.3.2023

UO, K65/SVR

FVL UO

Expertní den K-109

19.4.2023

22.11.2023

UO, K44

K-109

Konference studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenského leadershipu (FVL)

23.5.2023

UO, K65, K44

FVL UO

V. Mezinárodní vědecká konference Ozbrojené síly a československý stát 

19.-20.9.2023

Klub UO

K-105

Workshop – Zpravodajské zabezpečení AČR 2023

31.10.-2.11.2023

Klub UO

K-111

Mezinárodní konference Leadership in Theory and Practice

16.11.2023

Klub UO

K-104