Konference, semináře

PŘEHLED KONFERENCÍ, SEMINÁŘŮ V ROCE 2024

Název

Termín

Místo

Organizuje

Mezinárodní doktorandská konference Fakulty vojenského leadershipu

21.3.2024

UO, K44/A50

FVL UO

Expertní den Katedry logistiky

17.4.2024

20.11.2024

UO, K44/A50

K-109

Konference studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenského leadershipu

21.5.2024

UO, K65/SVR,

K65/Síň tradic

FVL UO

Mezinárodní konference Leadership in Theory and Practice

5.-6.6.2024

K/65 Síň vědecké rady UO

K-104

Konference PDMU 2024 (Problems of Decision Making Under Uncertainty)

9.-10.9.2024

Klub UO

K-101

Mezinárodní konference Challenges To National Defence In Contemporary Geopolitical Situation 2024

11.-13.9.2024

Klub UO

K-101

Mezinárodní konference Ozbrojené síly a československý stát

17.-18.9.2024

Klub UO

K-105

Workshop – Zpravodajské zabezpečení AČR 2024

5.-7.11.2024

Klub UO

K-111

ARCHÍV KONFERENCÍ

Mezinárodní konference Leadership v teorii a praxi 2023

Mezinárodní doktorandská konference Fakulty vojenského leadershipu 2023