Partnerské instituce: Erasmus+

Ke stažení: Seznam zahraničních partnerských institucí naleznete zde.

Royal military academy

Brusel - BRUXEL01

​Královská vojenská akademie je vojenská instituce vysokoškolského vzdělávání odpovědná za základní akademické a vojenské vzdělávání a fyzickou přípravu budoucích důstojníků a za další pokračující vzdělávání důstojníků během jejich aktivní kariéry v rezortu obrany.

Důstojníci, absolventi Akademie, jsou schopni účinně působit za různých, složitých a výjimečných podmínek, ve službách národního a mezinárodního společenství.

Výcvik na Akademii je přizpůsoben potřebám belgické obrany (armáda, letectvo, námořnictvo, lékařská služba).

Oficiální stránky

University of Economics

Varna - BG VARNA05

University of Economics - Varna je veřejná univerzita se sídlem v bulharské Varně, zaměřená na studium v oborech ekonomie. Univerzita má akreditaci vydanou Národní agenturou pro hodnocení a akreditaci.

Ekonomická univerzita ve Varně byla založena jako první vyšší obchodní škola v Bulharsku po průmyslovém a kulturním rozmachu na přelomu 20. století.

Cílem univerzity je rozvíjet akademické prostředí, internacionalizaci a rozmanitost kulturního života. Integrace do vzdělávacího systému Evropské unie přispívá ke kvalitě a efektivitě vzdělávání.

Oficiální stránky

 

 

Vasil Levski National Military University

Veliko Tarnovo - BG VELIKO02

Posláním Národní vojenské univerzity „Vasil Levski“ je přispívat k morální, duševní a fyzické odolnosti a růstu svých absolventů, přiblížit je ideálům patriotismu, povinnosti a cti, formovat je jako osobnosti a vůdčí typy, kteří se budou schopni se rozvíjet a aplikovat vědecké poznatky při řízení sociálních a speciálních organizací v době míru a v krizích a účastnit se na národních a nadnárodních projektech zaměřených na udržování bezpečnosti, udržování míru a rozvoj společnosti.

Oficiální stránky

Estonian Academy of Security Sciences

Tallinn - EE TALLINN10 

Estonská akademie bezpečnostních věd je státní institucí poskytující odborné vzdělávání úředníkům z oblasti vlády pod estonským ministerstvem vnitra. Akademie byla založena v roce 1992 poté, co Estonsko získalo nezávislost.

Cílem akademie je prostřednictvím akademických vzdělávacích, výzkumných a vývojových činností souvisejících s vnitřní bezpečností a také prostřednictvím školení státních zaměstnanců vytvořit bezpečný stát a podmínky pro stabilní rozvoj napříč státem Estonsko, a tím přispět k bezpečnosti celé Evropské unie.

Oficiální stránky

Hodnocení studentů:

"Co se týká mého pobytu v Estonsku, mohu říct, že to v každém případě byla životní zkušenost. Studium v cizím jazyce a setkání s novými lidmi pro mě bylo velkým přínosem. Po příjezdu jsme se ale s kolegyní potýkaly s problémy, které se týkaly studia. Semestr tam začal již měsíc před naším příjezdem, koordinátorka byla s naším pozdějším příjezdem obeznámena ale vyučující nekontaktovala. Jen díky vstřícnosti jednotlivých kantorů nenastaly větší problémy, které se mohly týkat nesplnění studijních povinností z důvodu nedostatku kreditů. Dalším nedostatkem této destinace bylo to, že se jednalo o policejní školu. Přestože prostory školy byly moderní, vybavené novými technologiemi (např. simulátory) a výuka byla na úrovni, škola nám neměla co nabídnout z oblasti našeho oboru. Tuto lokalitu bych doporučila studentům civilního studia, avšak pro studenty vojenského studia nedoporučuji."

"Sisekaitse akademia, kde jsem byla na svém Erasmu by dle mého názoru neměla být nabízena pro naše studenty. V náplni předmětů mají určitý popis, který ale realitě neodpovídal. Dále předměty skoro vůbec nebyly do našeho oboru, což jsme opět zjistily až v rámci výuky."

Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan

Saint Cyr - F ALES02

​Les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan je elitní francouzská škola, která připravuje důstojníky pozemních jednotek na jejich povolání.

Školy Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC) poskytují úvodní výcvik pro důstojníky armády. Jsou složené ze speciální vojenské školy v Saint-Cyr (ESM) a vojenské zbrojní školy (EMIA) a poskytují excelentní multidisciplinární přípravu.

Oficiální stránky

Hodnocení studentů:

S kolegou se shodneme, že odjezd na Erasmus do Francie byla naše nejlepší volba. Přestože jsme věděli, jak dlouhou má Francie vojenskou historii, tak ani ve snu by nás nenapadlo, kolik různých tradic a „výstředností" na Saint-Cyru zažijeme.

Nejprve bych ale rád ujasnil hlavní rozdíl v systému obou vysokých škol (UO a Saint Cyr). Na Univerzitě Obrany jsme bráni jako vojáci z povolání a vztahuje se na nás (mimo jiné) i pracovní doba, což je 40h týdně. Na Saint-Cyr mají studenti status kadeta, což znamená, že pracovní doba je v podstatě neomezená. Nástupy se konají 7:30 a vyučování je od 8:00 do 18:00. Škola, respektive celý vojenský areál se nachází mimo město a bez auta zůstává člověk tak nějak „uvězněn" v areálu. Proto bychom každému, kdo má zájem o tuto destinaci doporučili dopravit se autem. Nejlépe by se to dalo přirovnat k prostředí Vyškova, jen ten francouzský areál je mnohem větší. Je běžné, že kadeti opouštějí areál až v pátek večer, kdy se na víkend vrací domů.

Víkendy nejsou vždy volné. Občas bývá přes víkend cvičení v terénu (po dobu 3 měsíců pobytu jsem tam zažil víc polních výcviků, než za 2 roky na UO), nebo nějaká školní akce. Tou školní akcí mám na mysli například výlet do Aubagne k cizinecké legii, nebo návštěva rodného města „kmotra" naší promoce.

Velký rozdíl je v tělocviku. Ten je tam zařazen 3-4x týdně a je na něj kladen opravdu velký důraz. Ústroj je obvykle uniforma. Oblíbené činnosti jsou překážkové dráhy, šplh po laně, běh a crossfit. Za sportovní výkony patří francouzským kadetům velký respekt.

Teď k těm „výstřednostem" a tomu, co dělá ze Saint-Cyr naprosto jedinečné místo. Saint-Cyr je škola plná tradic, které jsou pro studenta UO naprosto nepochopitelné. Jedna z nejšílenějších byla Demi-Tour. Tato tradice se koná přesně v den, kdy mají Saint-Cyr kadeti polovinu studia za sebou. Z noci na tento den kadeti nespí a převrátí celou školu naruby. Všechny stoly, židle, nástěnky atd. jsou ráno vzhůru nohama. Ráno kadeti postavili na fotbalovém hřišti stánky, kde prodávali sýry, palačinky, víno a pivo. Dále byly nachystané různé atrakce, jako třeba lukostřelba, hod sekerou, hod pivním sudem, atd. Uprostřed postavené vesničky byla ohrada s králíky a prasaty. Zlatý hřeb „večera" bylo, když přivezli krokodýla a medvěda. Vše bylo zakončeno představením v cirkusu, který kadeti postavili také přes noc na nástupišti před budovou generála. Toho všeho se účastnili i učitelé, kterým nikdo nepřišel do hodin a také důstojníci, kteří mají k tradicím stejně pozitivní vztah jako kadeti, protože si tím vším také prošli. Asi nemusím dál vysvětlovat, jak nepochopitelné jsou Saint-Cyr tradice pro studenta UNOBu.

Stravování probíhá v jídelně a kadeti (včetně nás – zahraničních studentů) mají nárok na snídani, oběd i večeři.

Zajímavé je, že každá četa má v ubytovacím zařízení jednu místnost jako klubovnu, kde neplatí pravidla a zpravidla po večerech se tam setkávají nad sklenkou vína. Občas se tam také koná společná snídaně.

Francouzští kadeti jsou velice hrdí na to, že studují právě na Saint-Cyr. Škola je to výběrová a není jednoduché se tam dostat. Mentalita je tam také trochu jiná, protože u všech kadetů se předpokládá nástup k bojové jednotce. Týmová práce a týmový duch je tam velmi silný. Je to zřejmě zapříčiněno tím, kolik času jsou jistým způsobem nuceni strávit spolu a také množstvím polních výcviků. Jistě k tomu přispívají také již zmiňované „teambuildingy" po večerech v klubovnách.

Kdybych měl Saint-Cyr shrnout pár slovy, bylo by to: přátelství, tradice, hrdost, sport a vojenství.

PS: po „gumách" tam nebylo vidu ani slechu. Až na pár legionářů…

General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Vilnius - LT VILNIUS16

​Litevská vojenská akademie je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Litvě, jejímž hlavním cílem a posláním je vychovávat a vzdělávat dobře se rozhodující, kriticky uvažující a samostatné důstojníky.

Kvalitní výcvik a vzdělávání důstojníků je zajištěno efektivním a dobře kombinovaným univerzitním a vojenským studiem založeným na moderních metodách výuky, vědeckých výzkumech a nejvyšších schopnostech lektorů, vojenských instruktorů a dalších akademických pracovníků.

Akademie cvičí aktivní a odpovědné důstojníky-velitele Národního obranného systému, kteří dodržují ústavní práva a povinnosti, ctí hodnoty litevských ozbrojených sil a jsou připraveni jednat za složitých podmínek národní bezpečnosti a obrany.

Oficiální stránky

Hodnocení studentů:

"Od Erasmu jsem měl velké očekávání, každý mluvil o tom jak je to skvěle. Já musím jen říci, ze se tohle vše vyplnilo. Litevskou školou jsem byl velice mile překvapen, systém, který připravuje budoucí důstojníky, je podle mě velice dobre propracovaný a dává studentům dobrou přípravu na jejich budoucí zaměstnání. Pokud se mi ještě naskytne příležitost, určitě bych ji znovu rad využil."

"V rámci programu Erasmus + jsem se zúčastnila studijního pobytu na Litevské vojenské akademii ve Vilniusu. Byla to pro mě skvělá příležitost, jak poznat novou zemi, nové lidi, ale i porovnat dvě odlišné vzdělávací instituce a různé vyučovací systémy. Velice kladně hodnotím jak přístup tamějších studentů (kadetů), kteří nám byli k dispozici coby mentoři, tak školu obecně. Byli jsme totiž zcela začleněni do jejího každodenního fungování a mohli si tak skutečně vyzkoušet, co obnáší zdejší studium. Zároveň pro nás bylo organizováno několik výletů a exkurzí, abychom tak mohli co nejlépe poznat jejich zemi, historii, kulturu a jazyk.  Byla to pro mě cenná zkušenost a jsem ráda, že jsem ji mohla zažít."

National University of Public Service

Budapešť - HU BUDAPES54

Posláním univerzity je v průniku profesí veřejných služeb a akademického vzdělávání sloužit jako efektivní vzdělávací a akademická základna pro budování státu a rozvoj veřejných služeb.

Univerzita prostřednictvím vzdělávacích programů a programů dalšího vzdělávání podporuje rozvoj vysoce školených a efektivních pracovníků v oblasti veřejné správy, vymáhání práva, obrany a dalších oblastí veřejné služby.

Univerzita definuje své poslání na národní, regionální, evropské a globální úrovni.

Oficiální stránky

Hodnocení studentů:

"Letní semestr 2019 jsem strávila pod záštitou programu Erasmus+ v Budapešti (NUPS). Vlivem pozitivní zkušenosti již z předchozí mobility ve Wroclawi jsem si byla jista, že získám plno zážitků, zkušeností a znalostí. Díky mobilitě jsem uspěla u zkoušky STANAG a získala motivaci se dále vzdělávat. Poznala jsem hlavní město Maďarska a získala přátele z více zemí Evropy."

"Díky programu ERASMUS+ jsem měla možnost účastnit se výměnného studijního pobytu v Budapešti. Celé tři měsíce pro mne byly obohacující, přineslo mi to mnoho nových pohledů a poznatků, co se týče samotného vojenského studia, ale také běžného života v Maďarsku. Měla jsem možnost srovnat možnosti u nás a v zahraničí, poznat náturu a veškeré (ne)zvyky a mnoho krás téhle země. Mohu říct, že mi to dalo víc, než jsem očekávala ... od zlepšení mé angličtiny až po plno nových přátel. A hlavně zkušenosti, které jsou nepřenosné a nikde jinde nezískám."

Rotterdam University of Applied Sciences

Rotterdam - NL ROTTERD03

Rotterdamská univerzita aplikovaných věd se nachází ve městě Rotterdam v Nizozemsku. Byla založena v roce 1988 rozsáhlou fúzí 19 vysokých škol následovanou fúzí s Hogeschool Voor Economische Studies. Vyučuje na deseti kampusech v Rotterdamu a jednom v nedalekém městě Dordrecht.

Na Rotterdamské univerzitě aplikovaných věd se vzdělávají studenti, aby byli profesionály, kteří významně přispívají společnosti.

Oficiální stránky

General Tadeusz Kosciuszco Military University of Land Forces

Wroclaw - PL WROCLAW25

​Vojenská univerzita pozemních sil generála Tadeusze Kościuszka je veřejná vysoká škola pod dohledem ministra národní obrany a ministra vědy a vysokého školství. Staví na slavných tradicích polské armády, na výsledcích vojenského vzdělávání a na dědictví generací bojujících za svrchovanost a nezávislost své vlasti a vyvíjí také nové vojenské a technické koncepty. Univerzita je jednou z vojenských univerzit, které školí vysoce kvalifikované velitele ozbrojených sil Polské republiky.

Posláním univerzity, která kromě profesionálního vzdělávání velitelů čet se zaměřením na vedení, je utvářet vlastenecké postoje budoucí mladé polské inteligence, které se budují na základě chvályhodných tradic polské armády a polského vojenského vzdělávání.

Oficiální stránky

 

 

 

Police Academy in Szczytno

Szcytno - PL SZCYTNO02

Policejní akademie ve Štětíně je organizační složkou policie ve smyslu zákona ze dne 6. dubna 1990 - policejní zákon. Navíc podle zákona ze dne 20. července 2018 - zákon o vysokých školách a vědě je instituce státních služeb, tj. Veřejná instituce pod dohledem ministra vnitra, která má právní subjektivitu.

Posláním Akademie je odhalit pravdu o společenských vědách, v disciplínách bezpečnostních a právních věd, které mají zejména odkaz na bezpečnost a veřejný pořádek prováděním výzkumu a přípravou akademických pracovníků, doktorandů, studentů, personálu pro vymáhání práva a účastníků kurzů.

Oficiální stránky

 

 

 

Polish Naval Academy

Gdynia - PL GDYNIA03

​Polská námořní akademie poskytuje vzdělání pro důstojníky-kadety, důstojníky a civilní studenty ve všech typech vysokoškolského vzdělávání, včetně doktorského studia. Nabízí také příležitosti pro profesní rozvoj ve specializovaných kurzech a programech.

V souladu s mezinárodními dohodami cvičí akademie důstojníky pro námořní síly zemí v Evropě, severní Africe, na Středním a Dálném východě. Mezinárodní výměna významně přispívá ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců akademie. Rovněž umožňuje studentům účastnit se přednášek nejlepších odborníků z předních světových vědeckých center.

Oficiální stránky

 

 

 

University of Security in Poznan

Poznaň - PL POZNAN25

​Hlavní činností školy je poskytování vysokoškolských i postgraduálních výukových programů, jako jsou národní bezpečnost, vnitřní bezpečnost, pedagogika a management. Absolventi univerzity mají znalosti o prevenci sociálně patologických jevů, o otázkách vnitřní a národní bezpečnosti a jsou schopni realizovat projekty podporující bezpečnost.

Univerzita je navíc první polskou a jednou z mála evropských institucí, jejichž kurikulum zahrnuje problematiku osobní bezpečnosti a jejímž cílem je vybavit studenty dovednostmi, které by je učinily na evropském trhu práce velmi přitažlivými.

Oficiální stránky

 

 

 

War Studies University

Varšava - PL WARSZAWA68

Univerzita válečných studií navazuje na Vyšší válečnou vysokou školu (1919-1946), Akademii generálního štábu (1947 - 1990) a Univerzitu národní obrany (1990–2016).

Univerzita vychovává důstojníky pro potřeby velení, štábů, univerzit a vojenské a civilní instituce spojené s obranou státu. Rovněž připravuje civilní studenty na plnění úkolů v oblasti systémů národní bezpečnosti a reakce na krize.

Oficiální stránky

Hodnocení studentů:

"Každá zkušenost nás posune a tím rosteme jako osobnosti, to bezesporu platí i o Erasmu. Jako student vojenského prezenčního studia mám omezený čas na cestování, proto pro mě byla možnost odjet na delší čas velice lákavá. Už od samotného zařazení do programu jsem se naučila samostatnosti a nutnosti ověřit si informace, ať už jsou z více či méně spolehlivého zdroje. Nakonec jsem dostala příležitost vycestovat do Varšavy, kde jsem strávila letní semestr druhého ročníku. Seznámila se s kulturou a sociálním cítěním místních, která mě příjemně překvapila, poznala jsem studenty z různých částí světa díky konferencím pořádaných školou, obohatila své znalosti na přednáškách z předmětů, které se u nás na oboru nevyučují. Mohla bych pokračovat nekonečným výčtem přínosů, ale člověk nepochopí, dokud nezažije, a proto určitě doporučuji vycestovat s Erasmem."

"Pobyt v Polsku hodnotím velmi pozitivně. Měla jsem možnost poznat rozdíly mezi naší univerzitou a akademií ve Varšavě, navštěvovat přínosné a zajímavé přednášky, prozkoumat Varšavu a poznat nové lidi. Během mého pobytu jsem bez problémů vykomunikovala zápočtové požadavky a po příjezdu úspěšně absolvovala zkoušky.
Zkušenost z Erasmu mi pomohla rozšířit úhel pohledu, přinesla zlepšení v angličtině a dopomohla k získání sebevědomí v tom, co dělám."

Academia Militar

Lisabon - P LISBOA108

Posláním Vojenské akademie je vzdělávat a připravovat budoucí důstojníky do stálých složek armády a Republikánské národní gardy (RNG), poskytovat jim potřebné poznatky pro rozvoj jejich schopností, zabezpečit odpovídající znalosti, které umožní plnění úkolů armády a GNR, a podporovat jejich individuální rozvoj, který zajistí provádění velících a řídících funkcí.

Vojenská akademie rozvíjí v rámci vědecké, vojenské a behaviorální výchovy široký soubor činností, jejichž cílem je podpořit kadety v identifikaci a přijetí kultury a hodnot stanovených armádou a RNG. Proto kadeti procvičují, rozvíjejí a upevňují nadčasové a nepostradatelné zásady.

Oficiální stránky

Hodnocení studentů:

Semestr strávený na Academia Militar v Portugalsku byla výjimečná zkušenost. Z pohledu zabezpečení a přístupu v dané lokalitě jsme si opravdu neměli na co stěžovat. I přes to, že se jedná o odlišnou školu od té naší v mnoha ohledech, a tudíž může být náročnější si zvyknout, jak studenti, tak učitelé se ze všech sil snažili nám pomoct rychle se adaptovat. Přednášky a semináře byly velice dobře koncipovány a člověk dostane skvělé povědomí o tom, jak fungují cizí ozbrojené síly, v čem jsou nedostatky a na co se do budoucnosti soustředit. Člověk si na Erasmu také uvědomí, jak důležité je budovat dobré vztahy se svými budoucími kolegy a tím přispět k budoucnosti naší organizace. Věříme tedy, že tato zkušenost nás posune jak v kariérním, tak v osobním životě. Pokud sem někdo má možnost vycestovat, můžeme jenom doporučit.

Theresian Military Academy

Vídeňské Nové Město - A WIENER04

​Tereziánská vojenská akademie byla čtyřletá vysoká škola, kde mohli studovat i civilní studenti a která poskytovala magisterské vzdělání v oblasti vojenského leadershipu. V roce 2008 bylo studium změněno na tříleté bakalářské.

Od roku 1959 bylo na Tereziánské vojenské akademii vzděláváno více než 3 600 mladých důstojníků.

Od roku 2000 dostávají všichni nastupující kadeti titul Kaiserjäger, aby uctili památku statečných lehkých pěšáků, kteří sloužili během císařského období.

Oficiální stránky

Hodnocení studentů:

"Účast na programu Erasmus+ pro mě byla výjimečnou událostí, díky které jsem získal nenahraditelné zkušenosti nejen do svého dalšího vzdělávání, ale také do své budoucí kariéry. Studium na Tereziánské akademii ozbrojených sil v Rakousku se ukázalo být přínosným nejen z profesionálního a akademického hlediska, ale také ze stránky osobní. Pevně věřím že přátelství, která jsme během tří měsíců mobility vybudovali spolu s dalšími studenty, překonají hranice mezi státy a povedou k bezpečnější, jednotnější a více spolupracující Evropě. Právě proto bych program Erasmus+ rád doporučil každému ze studentů Univerzity obrany. Jedná se o životní zkušenost, kterou nelze ničím nahradit a kterou nikdy neztratíte."

"Účast na programu Erasmus+ pro mě byla výjimečnou událostí, díky které jsem získal nenahraditelné zkušenosti nejen do svého dalšího vzdělávání, ale také do své budoucí kariéry. Studium na Tereziánské akademii ozbrojených sil v Rakousku se ukázalo být přínosným nejen z profesionálního a akademického hlediska, ale také ze stránky osobní. Pevně věřím že přátelství, která jsme během tří měsíců mobility vybudovali spolu s dalšími studenty, překonají hranice mezi státy a povedou k bezpečnější, jednotnější a více spolupracující Evropě. Právě proto bych program Erasmus+ rád doporučil každému ze studentů Univerzity obrany. Jedná se o životní zkušenost, kterou nelze ničím nahradit a kterou nikdy neztratíte."

Zkušenosti z roku 2022

Theresian Military Academy

Vídeňské Nové Město - A WIENER04

​Tereziánská vojenská akademie byla čtyřletá vysoká škola, kde mohli studovat i civilní studenti a která poskytovala magisterské vzdělání v oblasti vojenského leadershipu. V roce 2008 bylo studium změněno na tříleté bakalářské.

Od roku 1959 bylo na Tereziánské vojenské akademii vzděláváno více než 3 600 mladých důstojníků.

Od roku 2000 dostávají všichni nastupující kadeti titul Kaiserjäger, aby uctili památku statečných lehkých pěšáků, kteří sloužili během císařského období.

Oficiální stránky

Hodnocení studentů:

"Účast na programu Erasmus+ pro mě byla výjimečnou událostí, díky které jsem získal nenahraditelné zkušenosti nejen do svého dalšího vzdělávání, ale také do své budoucí kariéry. Studium na Tereziánské akademii ozbrojených sil v Rakousku se ukázalo být přínosným nejen z profesionálního a akademického hlediska, ale také ze stránky osobní. Pevně věřím že přátelství, která jsme během tří měsíců mobility vybudovali spolu s dalšími studenty, překonají hranice mezi státy a povedou k bezpečnější, jednotnější a více spolupracující Evropě. Právě proto bych program Erasmus+ rád doporučil každému ze studentů Univerzity obrany. Jedná se o životní zkušenost, kterou nelze ničím nahradit a kterou nikdy neztratíte."

"Účast na programu Erasmus+ pro mě byla výjimečnou událostí, díky které jsem získal nenahraditelné zkušenosti nejen do svého dalšího vzdělávání, ale také do své budoucí kariéry. Studium na Tereziánské akademii ozbrojených sil v Rakousku se ukázalo být přínosným nejen z profesionálního a akademického hlediska, ale také ze stránky osobní. Pevně věřím že přátelství, která jsme během tří měsíců mobility vybudovali spolu s dalšími studenty, překonají hranice mezi státy a povedou k bezpečnější, jednotnější a více spolupracující Evropě. Právě proto bych program Erasmus+ rád doporučil každému ze studentů Univerzity obrany. Jedná se o životní zkušenost, kterou nelze ničím nahradit a kterou nikdy neztratíte."

Zkušenosti z roku 2022

 

Nicolae Balcescu Land Force Academy

Sibiu - RO SIBIU03

​Akademie pozemních sil „Nicolae Balcescu“ Sibiu je veřejná vysoká škola vojenského vzdělávání integrovaná do národního vzdělávacího systému, s univerzitní autonomií zaručenou zákonem a právní subjektivitou, schopnou organizovat a rozvíjet akreditované bakalářské a magisterské programy a připravovat velitele pro rumunské pozemní síly, jakož i další personál obrany státu, veřejného pořádku a národního bezpečnostního systému.

Oficiální stránky

Hodnocení studentů:

Jako největší přínos ze svého pobytu v Rumunsku považuji poznání nových lidí z různých zemí a armád. Díky tomuto jsem si vytvořil nová přátelství a skrze alianci, ať už v Evropě či USA, navázal mnoho nových „kontaktů". Stejně tak poznání odlišných kultur a zvyklostí ze zemí od Středomoří, Baltu, střední a jihovýchodní Evropy a porovnání průběhu studia na různých univerzitách/akademiích bylo velmi zajímavé.

Další zajímavou zkušeností bylo poznání způsobu života, který rumunští studenti na akademii vedou, a způsob, kterým je akademie vedena je naprosto odlišný od toho, na co jsme zvyklí my na UO. Dovoluji si říct, že jejich soukromí, pohyb a možnosti jsou mnohem více omezeny než u nás.

Po třech měsících strávených na Land Forces Academy v Sibiu beru jako největší přínos získání kontaktů napříč Aliančními armádami. Z akademického hlediska však tento pobyt nepovažuji za přínosný, jednak kvůli tomu, že jsme jako studenti 3. ročníků byli zařazení do 2. ročníku a tedy jsme spíše opakovali a naučili se jen málo nového. Mimo to kvalitu výuky taky značně znekvalitňovala omezená jazyková vybavenost jak studentů, tak učitelů. Za pozitiva pak musím zmínit pěkné ubytování, které nám bylo spolu se stravou poskytnuto bezplatně.

Hellenic Army Academy

Athény - G ATHINE54

Akademie řecké armády je nejstarší akademickou institucí v Řecku, protože ji v roce 1828 založil Ioannis Kapodistrias, první guvernér Řecka. Od té doby akademie představovala místo, kde se rodili velitelé řecké armády ve všech národně osvobozeneckých válkách naší země i ve válkách na obranu její územní celistvosti a národní nezávislosti. Měl by se také vyzdvihnout značný počet kadetů, kteří padli na různých bojištích při obraně cti a důstojnosti Řecka.

Oficiální stránky

​​

Hodnocení studentů:

Erasmus+ jako takový byl pro nás přínosný v tom, že jsme se zlepšili v mluvené angličtině. Také jsme získali nové kontakty se studenty z jiných zemí a měli možnost se seznámit s jejich kulturou, jazykem a dozvědět se, jak to probíhá u nich na akademii/univerzitě a celkově v jejich armádě. Výhodou Řecké Hellenic Army Academy je jeji lokace, jelikož se nachází blízko hlavního města Atén, byla to pro nás skvělá příležitost pro víkendové výlety a poznávání zajímavých koutů Řecka.

Na druhou stranu Erasmus+ na Řecké Hellenic Army Academy nebyl nejvhodnější volbou. Režim zde byl velice přísný, měli jsme naplánovanou minutu po minutě a volný čas jsme skoro neměli. Výuka byla na nízké úrovni, nezískali jsme mnoho nových znalostí. Strava byla podprůměrná a nedostačující. A ubytování bylo katastrofální, jelikož v postelích byly štěnice. Co se týče komunikace, ta také vázla, když jsme chtěli vyřešit nějaký problém, většinou to nějaký ten čas trvalo.

Academy of the Police Force in Bratislava

Bratislava - SK BRATISL06 

Akademie Policejního sboru v Bratislavě je státní vysoká škola univerzitního typu, zabezpečující vzdělávání a výchovu zejména příslušníků policie a dalších bezpečnostních služeb.

Posláním akademie je připravovat vysokoškolsky kvalifikované a profesionálně zdatné odborníky pro útvary policie, odborná pracoviště Ministerstva vnitra Slovenské republiky a dalších státní a nestátní bezpečnostní služby; zajišťovat další vzdělávání, rozvíjet vědecké poznání ve vědních a studijních oborech, provádět vědeckou výchovu formou doktorského studia, rigorózní, habilitační a inaugurační řízení.

Oficiální stránky

 

 

Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik

Liptovský Mikuláš - SK LIPTOV01

​Posláním Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika je poskytovat vysokoškolské vzdělání budoucím důstojníkům, další a kontinuální vzdělávání profesionálním vojákům ozbrojených sil Slovenské republiky, vychovávat je v duchu vlastenectví tak, aby se vyznačovaly hodnotami, jakými jsou smysl pro povinnost, zodpovědnost, čestnost, občanská a společenská odpovědnost, mravnost a upřednostňovali zájmy vlasti před osobními zájmy a byli připraveni na profesní růst během služební kariéry. Rozvíjet mezinárodní, zejména evropskou spolupráci, podporovat společné projekty s vysokými školami, především vojenskými vysokými školami v zahraničí, mobilitu zaměstnanců a studentů. Vědeckým výzkumem získávat, vývojem a další tvůrčí činností aplikovat a šířit nové poznatky doma a v zahraničí.

Oficiální stránky

 

 

Matej Bel University

Banská Bystrica - SK BANSKA01

​Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je veřejnou vysokou školou a v roce 2010 obhájila status univerzity. Je členem Evropské asociace univerzit. Poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělávání a další vzdělávání podle rozvoje vědy a potřeb praxe a rozvíjí nové poznání tvůrčím vědeckým a uměleckým bádáním.

Nabízí klasické univerzitní spektrum možností vzdělávání ve všech třech stupních a formách studia v oblasti pedagogických, sociálních, ekonomických, právních, politických, humanitních a přírodních věd, v oborech mezinárodní vztahy, v ekonomických oborech a v matematice realizuje i anglofonní a částečně frankofonní studium.

Oficiální stránky

 

 

University of Economics in Bratislava

Bratislava - SK BRATISL03

​Ekonomická univerzita v Bratislavě je součástí evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a společného Evropského výzkumného prostoru. V rámci tohoto začlenění je jejím posláním poskytování kvalitního vysokoškolského vzdělávání ve všech třech stupních vysokoškolského studia v komplexu ekonomických a manažerských studijních programů a vybraných studijních programů z oblasti humanitních a informatických věd, rozvíjení poznání na základě svobodného tvůrčího vědeckého bádání v oblasti ekonomie, ekonomiky, informatických , humanitních a společenských věd, a tím i přispět k rozvoji znalostní společnosti na Slovensku a v Evropském prostoru.

Oficiální stránky

 

 

University of Security Management in Košice

Košice - SK KOSICE04

​Vysoká škola bezpečnostního managementu v Košicích se věnuje vysokoškolskému vzdělávání odborníků v širokém měřítku s koncentrací na poznatky z oblasti práva, bezpečnostních věd, ekonomiky, technických věd, logistiky, environmentalistiky a jiných oblastí.

Široké spektrum vyučovaných předmětů dává absolventovi základy poznání nezbytné pro reálné zhodnocení každodenních požadavků kladených na manažera v praxi a správné rozhodnutí s důrazem na aspekty bezpečnosti.

Oficiální stránky

University of Ljubljana

Lublaň - SI LJUBLJA01

Univerzita v Lublani realizuje a podporuje základní, aplikovaný a vývojový výzkum a sleduje excelenci, nejvyšší kvalitu a nejvyšší etická kritéria ve všech vědeckých oborech a umění. V těchto oblastech národní identity Lublaňská univerzita konkrétně rozvíjí a propaguje slovinskou vědeckou a odbornou terminologii.

Na základě vlastního, slovinského a zahraničního výzkumu vzdělává univerzita v Lublani špičkové vědce, umělce a profesionály v oblasti kritického myšlení, kteří jsou kvalifikovaní pro vedení udržitelného rozvoje, s přihlédnutím k tradici evropského osvícenství a humanismu a s ohledem na lidská práva. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji talentů.

Oficiální stránky

 

 

 

University of Maribor

Maribor - SI MARIBOR01

Poslání Univerzity v Mariboru je založeno na poctivosti, zvídavosti, kreativitě, svobodě ducha, spolupráci a přenosu znalostí v oblasti vědy, umění a vzdělávání. Pokud jde o lidstvo a udržitelný rozvoj, univerzita v Mariboru rozšiřuje znalosti, zvyšuje povědomí a podporuje humanistické hodnoty, jakož i kulturu dialogu, kvalitu života a globální spravedlnost. Univerzita v Mariboru vyvíjí nové obory, testuje nové metody výuky a učení a neustále hledá nové metody spolupráce se svým prostředím.

Oficiální stránky

Hodnocení studentů:

"Absolvoval jsem ERASMUS+ na civilní univerzitě „Univerza v Mariboru“ po dobu tří měsíců. Studijní pobyt v zahraničí byl pro mne přínosem v odstranění zábran komunikace v cizím jazyce, naučení se tvořit a prezentovat v angličtině, dosahování osobních cílů, získání nových kontaktů, nabytí znalostí ve vědách, jež jsou mým oborem, a v neposlední řadě nabytí praktických zkušeností se zařizováním záležitostí. Poněkud hůře hodnotím úroveň komunikace s domovskou univerzitou, přípravy a poskytnutí informací před zahájením i v průběhu. I přesto se vše nakonec vyřešilo a věřím, že se tyto odchylky v budoucnu odstraní. Závěrem bych chtěl vyjádřit můj vděk za poskytnutí této zkušenosti, která potvrzuje rozmanitost příležitostí, jež Univerzita Obrany v rámci vzdělání svých příslušníků."

"V rámci Erasmu+ jsem měla možnost vyjet do Slovinska na Univerzitu v Mariboru a její fakultu Logistiky v Celje. Studium probíhá v angličtině a řeší se především aktuální témata, která rozvíjí kritické myšlení a pomáhají k rozhledu v daných oblastech. Měla jsem zde možnost poznat spoustu nových a zajímavých lidí, které mohu hrdě nazývat svými kamarády. Získala jsem nejen skvělé zážitky, ale také množství zkušeností, které uplatním v budoucím studiu i v životě. Poznala jsem nové kultury, nová místa a procestovala Slovinsko a okolní země s lidmi, kteří mě obohatili svými názory. Před Erasmem jsem měla hned několik racionálních důvodů, proč neodjíždět a zůstat doma ve své „komfortní zóně“. Nyní mohu říct, že odhodlat se a vyjet bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí v životě a doporučuji to všem ostatním studentům, bez ohledu na to, kolik důvodů je drží doma."

Swedish Defence University

Stockholm - S STOCKHO21

Švédská univerzita obrany školí a vzdělává vojenský a civilní personál na vedoucích pozicích, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, jako součást příspěvku k řešení krizových situací a bezpečnostních otázek. Jejím úkolem je přispívat k národní a mezinárodní bezpečnosti prostřednictvím výzkumu a vývoje.

Univerzita připravuje a vzdělává domácí i mezinárodní vojenský a civilní personál. Univerzita nabízí přípravu pro kariéru důstojníků a záložních důstojníků švédských ozbrojených sil. Absolventi přispívají, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, k řešení krizových situací a bezpečnostních otázek. Úspěšní uchazeči získají bakalářský titul z vojenské vědy.

Program přípravy důstojníků je tříletý vysokoškolský studijní program, jehož prostřednictvím důstojníci získávají znalosti jako velitelé na úrovni čety. Učitelé a profesoři švédské univerzity jsou v médiích často vnímáni jako odborní komentátoři ve věcech veřejného zájmu.

Oficiální stránky