Katedra vševojskové taktiky

O katedře

Odborné zaměření katedry

Katedra vševojskové taktiky je nosnou a profilovou katedrou Fakulty vojenského leadershipu pro oblast vysokoškolské přípravy klíčového personálu Armády České republiky (AČR). Ve svém odborném zaměření utváří a rozvíjí poznání v oblasti vojenského umění  se zaměřením na bojové použití úkolových uskupení AČR na taktické úrovni velení a řízení.
 
V rámci akreditovaného studijního programu je katedra garantem vzdělávání studentů studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil, studijního modulu Velitel mechanizovaných a tankových jednotek. 
 
V oblasti realizace doktorandského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu je katedra školícím pracovištěm studentů doktorského studia studijního oboru Vojenský management.