Katedra palebné podpory

O katedře

Charakteristika činnosti a zaměření katedry:

Katedra palebné podpory je profilovou katedrou Fakulty vojenského leadershipu. Rozvíjí problematiku palebné podpory s hlavním zaměřením na řízení a realizaci palebné podpory vojsk dělostřelectvem. Kromě toho se zabývá oblastí automatizace velení, řízení a komunikace v rámci dělostřelectva AČR a konstrukce dělostřeleckých systémů a munice.Vzdělávací, vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost katedry odráží vývojové trendy a rozvoj všech typů studijních programů naplňovaných v rámci Fakulty vojenského leadershipu. Katedra palebné podpory je jedním z hlavních článků vzdělávacího a výcvikového systému dělostřelectva AČR. Plní nezastupitelnou funkci v přípravě nových dělostřeleckých velitelů. Kolektiv akademických pracovníků provádí odborné konzultace v oblasti bojového použití dělostřelectva a automatizovaných systémů velení a řízení dělostřelectva a vypracovává expertní posudky
v problematice působnosti katedry.

Katedra palebné podpory je schopna poskytnout odbornou technickou pomoc v rámci AČR i v zahraničí a podílet se na řešení výzkumných úkolů. Příslušníci katedry se podílí na zpracovávání lekčních fondů, tvorbě předpisů, pomůcek, metodik a vývoji aplikační podpory dělostřelectva AČR. V případě potřeby je katedra schopna poskytovat vzdělávání formou kurzů (v neakreditovaných formách studia).