Katedra teorie vojenství

O katedře

Válka je největší věcí státu,  je místem života a smrti, je cestou k přežití či zkáze.
A tak je třeba ji zkoumat .
SUN-C‘

Odborné zaměření katedry

Katedra teorie vojenství je zaměřena na vědecké bádání, získávání poznatků a na vzdělávání v oblasti vojenské historie, vojenského umění a krizového řízení. Realizuje vzdělávání v bakalářském, navazujícím magisterském, magisterském i v doktorském studijním programu a v karierních kurzech, přičemž využívá výsledky své vědecké, výzkumné, tvůrčí a expertní činnosti.

V oblasti vojenské historie se katedra zabývá obdobím od starověku až do současnosti s důrazem na historii vojenství v 19. a 20. století, tradic prvního, druhého a třetího odboje a na historii zahraničních misí.

V oblasti vojenského umění je vědecko-odborná činnost a vzdělávání zaměřeno na studium dopadů vývoje bezpečnostního prostředí na vojenské umění (teorie) a vedení současných operací (praxe) a na vědecké prognózování změn ve vedení budoucích operací.

Skupina krizového řízení se zabývá procesy řízení rizik a krizového řízení, zapojením Armády České republiky do řešení mimořádných událostí a krizových situací, ochranou obyvatelstva a využitím simulačních softwarových nástrojů při řešení krizových situací.

Významné publikace katedry

Zde naleznete významné publikace napsané členy Katedry 105 v elektronické podobě.

Ve dnech 19. a 20. září 2023 pořádá katedra konferenci Ozbrojené síly a československý stát.