Katedra teorie vojenství

Milan Vyhlídal

PhDr. Milan Vyhlídal, Ph.D. se narodil roku 1985. V roce 2010 vystudoval moderní dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2012 získal zaměstnání v oddělení 3. odboje Archivu bezpečnostních složek v Praze a následně působil na odboru pro válečné veterány na Ministerstvu obrany ČR. Od října 2014 do současnosti pak působí na Katedře teorie vojenství. V roce 2011 zahájil studium doktorského programu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které úspěšně ukončil v roce 2016. O rok později zde ještě absolvoval rigorózní zkoušku a získal titul PhDr. Ve své činnosti se věnuje především soudobým dějinám s důrazem na problematiku čs. armády, vojenského zpravodajství a protinacistického odboje. V uvedených oblastech také publikuje.

Publikační činnost:

 1. VYHLÍDAL, Milan. Češi v Iráku. K činnosti expertní skupiny na Military Technical College v Bagdádu v letech 1978–1985. In: Historie a vojenství, 3/2010, s. 84–97.
 2. VYHLÍDAL, Milan. Češi v Káhiře. Aktivní pomoc Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně při budování Military Technical College v Káhiře. In: Historica Olomucensia, 38–2010, s. 99–112.
 3. VYHLÍDAL, Milan. Československo-egyptská spolupráce v oblasti vojenského školství v letech 1956–1960. Činnost skupiny prof. Farlíka a počátek Military Technical College v Káhiře. In: Historie a vojenství, 4/2011, s. 71–84.
 4. VYHLÍDAL, Milan. Českoslovenští instruktoři při výstavbě egyptského letectva a protivzdušné obrany. Káhirská akce generálmajora letectva Vladimíra Hlavatého. In: Historie a vojenství, 3/2011, 56–72.
 5. VYHLÍDAL, Milan. Z činnosti leteckých instruktorů generálmajora Jana Reindla v Egyptě během Suezské krize. In: Historica Olomucensia, 42–2012, s. 135–154.
 6. VYHLÍDAL, Milan. Zakladatelské období Military Technical College v Káhiře. Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1959–1968. In: Paměť a dějiny, 3/2012, s. 33–44.
 7. VYHLÍDAL, Milan. Československo a Suezská krize. Příprava čs. vojenské jednotky na možné nasazení na Sinajském poloostrově. In: Historica Olomucensia, 45–2013, s. 205–216.
 8. VYHLÍDAL, Milan. Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře. Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1968–1977. In: Paměť a dějiny, 1/2014, s. 79–91.
 9. VYHLÍDAL, Milan, KREISINGER, Pavel. Životní osudy generála Josefa Zusky (1902–1978). Od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. I. část. Historie a vojenství, 2015, 64 (1), s. 64–76.
 10. VYHLÍDAL, Milan, KREISINGER, Pavel. Životní osudy generála Josefa Zusky (1902–1978). Od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. II. část (dokončení). Historie a vojenství, 2015, 64 (2), s. 90–99.
 11. Vyhlídal, Milan. Činnost československých instruktorů v egyptských ozbrojených silách. Účast na egyptském vojenském školství v letech 1956–1977.  Carter Reproplus, Praha 2016, s. 156.
 12. VYHLÍDAL, Milan, KREISINGER, Pavel. Procesy se zpravodajskými důstojníky (1948–1953). In: Encyklopedie českých právních dějin. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.; Ostrava: Key Publishing, s.r.o., Plzeň 2017, s. 831–833.
 13. VYHLÍDAL, Milan. Zapomenutá mise mjr. Karla Vosátky. Příspěvek k fungování československého zpravodajství před 2. světovou válkou. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd, 2017, 31(1), s. 41–50.
 14. VYHLÍDAL, Milan, KREISINGER, Pavel. K bílým místům v životě štábního kapitána Václava Morávka (1904–1942). Vojenská služba v Olomouci a neznámé osudy příslušníka pražského gestapa Karla Kowalczyka   jednoho z viníků Morávkovy smrti. Historie a vojenství, 2017, 66(3/2017), s. 27–32.
 15. VYHLÍDAL, Milan. Generál Jan Reindl (1902–1981). Letec, zpravodajec, účastník protinacistického odboje a velitel leteckých instruktorů v Egyptě. Svět křídel, Praha 2018. s. 127.
 16. VYHLÍDAL, Milan, MEDVECKÝ, Matej. Úřad čs. vojenského přidělence v Berlíně v krizovém roce 1938 ve světle neznámého dokumentu. Vojenská história, 2018, 2018(4), s. 132–159.
 17. VYHLÍDAL, Milan. Zpravodajská tipařská akce Franze Dobianera. Příklad práce československé rozvědky před 2. světovou válkou. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd, 2018, 32(2), s. 76–83.
 18. VYHLÍDAL, Milan. Československé vojenské zpravodajství ve vzpomínkách škpt. Františka Fárka. In: Marián Uhrín. Slovensko 1938. Československo v zovretí mocností. Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 2019, s. 243–250.
 19. VYHLÍDAL, Milan. První ze tří konšelů. Zpravodajský důstojník štábní kapitán František Fárek (1894–1973). Vojenská história, 2019, 23(1), s. 123–145.
 20. VYHLÍDAL, Milan. Sokol, legionář a příslušník protinacistického odboje. Štábní kapitán Antonín Longa (1898–1945). Vojenská história, 2019, 23(4), s. 119–129.
 21. VYHLÍDAL, Milan. Zpravodajský důstojník plk. gšt. František Havel (1896–1977). Příspěvek k fungování vojenského zpravodajství ve 2. polovině 30. let 20. století. Historie a vojenství, 2019, LXVIII(2), s. 45–65.
 22. VYHLÍDAL, Milan. Československé vojenské zpravodajství po mnichovských událostech roku 1938. Pátrací středisko pro Podkarpatskou Rus. Securitas Imperii, 2019, 34(1), s. 46–61.23.
 23. VYHLÍDAL, Milan. Vznik a úkoly československé vojenské zpravodajské služby v roce 1919. In: Peter Švorc, Peter Kovaľ. Rok 1919 a Československo. Postavenie a premeny periférií nového štátu v procese jeho konštituovania. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Prešov 2020, s. 229–240.
 24. VYHLÍDAL, Milan, KREISINGER, Pavel. Neznámá kapitola z dějin maďarské zpravodajské činnosti proti ČSR. Olomoucký špionážní případ kapitána v. v. Leopolda Katzerna a jeho synovce Wilhelma Katzera. Historie a vojenství, 2020, LXIX(4), s. 90–109.
 25. VYHLÍDAL, Milan. Generál Vladimír Přikryl (1895–1968). Životní pouť velitele 2. čs. paradesantní brigády 20. stoletím. In: Slovenské národné povstanie   medzi minulosťou a odkazom pre dnešok. Muzeum SNP v Bánské Bystrici a Katedra historie FF UMT v Bánské Bystrici, Banská Bystrica 2020, s. 71–83.
 26. VYHLÍDAL, Milan. Československé vojenské zpravodajství v posledním válečném roce 1945. In: Oslobodenie Slovenska a koniec Druhej svetovej vojny. Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 2021, s. 200–207.
 27. VYHLÍDAL, Milan. Odbojová skupina Tři konšelé. Kapitola z dějin domácí protinacistické rezistence. In: Ozbrojené síly a československý stát. Univerzita obrany v Brně, Brno 2020, s. 111–122.