Symboly

Znak Fakulty vojenského leadershipu

Znak fakulty tvoří zlatý meč položený svisle přes otevřenou knihu se zlatým přebalem na šedo-zeleně šachovaném poli. Zelná barva fakulty přitom symbolizuje pozemní vojsko, šedá pak logistiku. Obě barvy jsou připomínkou skutečnosti, že fakulta vznikla sloučením Fakulty řízení vojenských systémů a Fakulty ekonomiky obrany státu a logistiky.

Znak Fakulty vojenského leadershipu se používá na oficiálních dokumentech fakulty a při význačných slavnostních příležitostech. Další informace stran používání znaku a definice barev stanovují statuta fakulty.

Heslo Fakulty vojenského leadershipu

Heslo Fakulty vojenského leadershipu je v latinském jazyce a zní „Dignitas et patria!“, což lze přeložit jako „Čest a vlast!“.

 

Insignie Fakulty vojenského leadershipu

Insignie Fakulty vojenského leadershipu tvoří slavnostní řetěz děkana fakulty, slavnostní řetězy proděkanů fakulty a meč fakulty. Na slavnostních řetězech stojí latinské heslo „Docendo discimus“, které lze přeložit jako „Učíce jiné učíme sebe“, na čepeli meči je pak vygravírováno heslo „Dignitas et patria!“. Insignie fakulty se používají při význačných akademických obřadech a slavnostních příležitostech, jakými jsou především imatrikulace a promoce studentů.