Katedra kvantitativních metod

O katedře

Katedra kvantitativních metod je jednou ze základních kateder Fakulty vojenského leadershipu. Zajišťuje výuku předmětů teoretického základu kvantitativního typu u všech akreditovaných studijních programů na fakultě. Ve svém odborném zaměření uchovává, rozhojňuje a pěstuje poznání v oblastech založených na využívání matematických metod a na jejich algoritmizaci. Toto jí umožňuje analyzovat a navrhovat optimální a efektivní využití prostředků výpočetní techniky při formulování a řešení vztahů a souvislostí uplatňujících se při rozhodování a řízení pracovních kolektivů a jednotek s převahou manažerských činností.

doc. RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D.
vedoucí katedry

Ing. Michal Škorpík
odborný pracovník

Skupina tvorby modelů a jejich algoritmizaceSkupina rozhodování za nejistoty a rizika
vedoucívedoucí
doc. Mgr. Jiří Neubauer, Ph.D.doc. Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.
členovéčlenové
Mgr. Lucie Hampelová, Ph.D.Ing. Veronika Lacinová, Ph.D.
prof. Ing. Milan Palát, CSc.doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
RNDr. Dana Říhová, Ph.D.RNDr. Michal Šmerek, Ph.D.
RNDr. Bedřich Smetana, Ph.D.RNDr. Milan Vágner

Kontakty na jednotlivé pracovníky katedry.