Výběrová řízení: Erasmus+

Pro studenty

Pravidla pro obsazování míst studentských mobilit pro studijní pobyty v rámci Erasmus+ na FVL pro AR 2023/2024 

Pravidla pro obsazování míst studentských mobilit pro praktické stáže programu Erasmus+ na FVL pro AR 2023/2024

Výsledky výběrového řízení studentských mobilit programu Erasmus+ na FVL pro AR 2022/2023

Výsledky výběrového řízení studentských mobilit programu Erasmus+ na FVL pro AR 2023/2024

Pro zaměstnance

Pravidla pro obsazování míst zaměstnaneckých výukových a školících mobilit programu Erasmus+ na FVL pro AR 2022/2023

Výsledky výběrového řízení zaměstnaneckých mobilit programu Erasmus+ na FVL pro AR 2022/2023

Výběrové řízení zaměstnaneckých mobilit programu Erasmus+ na FVL pro AR 2023/2024