Katedra teorie vojenství

Pavel Kincl

Pavel Kincl se narodil v roce 1991 v Brně. V letech 2012–2017 studoval na Univerzitě obrany, Fakultě vojenského leadershipu ve studijním programu Ekonomika a management, studijním oboru Bezpečnostní management. V roce 2020 získal akademický titul doktor ve studijním oboru Ochrana obyvatelstva na Univerzitě obrany.

Akademickou praxi zahájil v roce 2020 jako pedagogický a vědecký pracovník Katedry bezpečnosti a práva na vysoké škole AMBIS. V současné době je akademickým pracovníkem Skupiny krizového řízení, Katedry teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany.

Ve své pedagogické a výzkumné činnosti se zaměřuje zejména na problematiku managementu rizik a environmentální bezpečnosti.

SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ

KINCL, Pavel; OULEHLOVÁ, Alena. Assessment of the Usability of Disaster Resilience Scorecard for Cities in the Czech Republic. In: Economic and Social Development (Book of Proceedings), 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development ‑ „Sustainability from an Economic and Social Perspective“. Lisbon: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2018, p. 658‑666. ISSN 1849‑7535.

KINCL, Pavel, OULEHLOVÁ, Alena. Data Availability Assessment for the Usability of Disaster Resilience Scorecard for Cities in the Czech Republic. In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2019. Singapore: Research Publishing, 2019, p. 1336-1343. ISBN 978-981-11-2724-3.

OULEHLOVÁ, Alena, KARÁSKOVÁ, Leona, KINCL, Pavel. Development of Drought Risk in the Selected Territory. In: Piero Baraldi, Francesco Di Maio and Enrico Zio. The 30th European Safety and Reliability Conference, The 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020, roč. 30, p. 3118-3125. ISBN 978-981-14-8593-0.

OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana; KINCL, Pavel. Solution to the Emergency Survival of the Population in the Event of Blackout. In: Economic and Social Development (Book of Proceedings), 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development ‑ „Sustainability from an Economic and Social Perspective“. Lisbon: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2018, p. 674‑683. ISSN 1849‑7535.

MALACHOVÁ, Hana; OULEHLOVÁ, Alena; KINCL, Pavel. SIMEX Simulation Tool ‑ „Accident“ Crisis Scenario and Crisis Management Entities‘ Exercise. In: 2017 Communication and Information Technologies, KIT 2017. Vysoké Tatry: Elsevier, 2017, p. 223‑224. ISBN 978‑808040550‑2.