Katedra teorie vojenství

Jan Drozd

​Jan Drozd se narodil 21. února 1976 v Náchodě. Po maturitě v roce 1994 na Vojenské střední škole ve Vyškově nastoupil ke studiu na Vojenské vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově, obor logistika, kde v roce 2000 získal titul Ing. V roce 2013 nastoupil distanční formou k doktorskému studijnímu programu na Univerzitě obrany, obor Vojenský management. V roce 2016, získal po obhajobě disertační práce na téma Systém přípravy vojenských pozorovatelů do operací Organizace spojených národů akademický titul „doktor“.

Vojenskou praxi absolvoval na funkci velitele roty v letech 2003 – 2005 u Zabezpečovací základny ve Vyškově, Náčelník štábu Střediska obsluhy výcvikových zařízení v letech 2005 – 2007, Zástupce velitele Střediska obsluhy výcvikových zařízení v roce 2008, Zástupce náčelníka štábu operačního oddělení v letech 2009 – 2010 a Zástupce náčelníka oddělení velení a štábní služby – náčelníka skupiny vševojskové taktiky v letech 2011 – 2012. Během vojenské praxe se zúčastnil zahraniční operace MONUC v Demokratické republice Kongo (2007-2008), ISAF v Afghánistánu (2012) a MINUSCA ve Středoafrické republice (2015 – 2016). Mezi absolvované kurzy se řadí kurz radiové komunikace v anglickém jazyce, kurz vojenských pozorovatelů, kurz pro vyslání do struktur NATO CONAMS, kurz CLS (combat live saver) a kurz operačního plánování.

Na Katedru vojenského managementu a taktiky nastoupil jako odborný asistent v roce 2012. V roce 2014 vykonával funkci proděkana pro vnější vztahy a rozvoj.  Ve své pedagogické činnosti je zaměřen do výuky předmětů Příprava v poli a Taktika bojových jednotek. Spolupracuje v odborných předmětech v garanci katedry taktiky. Ve vědecké práci se věnuje problematice implementace moderních technologií do taktických činností a jejich využití v budoucích operacích.

Jan Drozd je ženatý, má dvě děti. Mezi jeho záliby patří zejména rodina, sportovní aktivity a anglický jazyk.

Od 1. března 2019 zastává funkci děkana Fakulty vojenského leadershipu.