Kontakty: Erasmus+

Institucionální koordinátorka Erasmus+ Univerzity obrany
  • kpt. Ing. Hana ŠMERDOVÁ
  • Adresa:Skupina zahraničních vztahů, Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno
  • Telefon+420 973 442 546
Proděkanka pro vnější vztahy
  • kpt. Ing. Jana ŠVECOVÁ, Ph.D.
  • Adresa:Fakulta vojenského leadershipu UO, Kounicova 65, 662 10 Brno
  • Telefon+420 973 443 705
Koordinátor Erasmus+ FVL
  • Ing. Jana PRACNÁ, DiS.
  • Adresa:Fakulta vojenského leadershipu UO, Kounicova 65, 662 10 Brno
  • Telefon+420 973 443 747