Katedra teorie vojenství

Jaroslav Staněk

Ing. Jaroslav Staněk, Ph.D., (pplk. v záloze) narozen 1971. V letech 1992 až 1997 absolvoval studium na Univerzitě obrany v Brně obor zbraně a munice, řízení používání výzbroje.

V letech 1991-1992 vykonával funkci výkonného praporčíka u 6. provozního pluku v Praze. Po absolvování školy v letech 1997–1998 vykonával funkci náčelníka opravny výzbroje a speciální techniky 6. výcvikové a mobilizační základny v Jihlavě. Od roku 1998 do roku 2003 působil na funkci pracovníka štábu skupiny mobilizačních příprav a plánování bojové a mobilizační pohotovosti a dále náčelníka skupiny mobilizačního doplňování 26. Velitelství územní obrany v Brně. Následně v letech 2003 až 2004 působil na funkci vedoucí referátu mobilizačního doplňování u Územní vojenské správy Brno-město. Od 2004 do 2011 vykonával funkci vedoucího staršího důstojníka a následně náčelníka skupiny zabezpečující bojovou a mobilizační pohotovost u Ředitelství výcviku a doktrín a dále u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově. V období 2011-2013 působil na funkci náčelník oddělení bojové pohotovosti, obranných příprav a řízení krizových stavů na Velitelství sil a podpory ve Staré Boleslavi. V letech 2013-2015 působil na funkci vedoucí starší důstojník-specialista Sekce rozvoje a plánování schopností MO Praha. Od 1. 6. 2015 vykonává funkce na skupině vojenského umění Katedry vojenského umění a následně Katedry teorie vojenství UO Brno. V roce 2020 vykonal státní doktorskou zkoušku ve studijním oboru Vojenský management (téma disertační práce „Přístupy k mobilizaci ozbrojených sil České republiky“) a získal vědecko-pedagogický titul doktor.

Je autorem a spoluautorem cca 12 odborných publikací a článků z toho 1 publikace v zahraničí.

Absolvent Kurzu vyšších důstojníků (kombinované studium 2013-2014).

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE A ČLÁNKY

  1. STANĚK J. Zabezpečení výcviku vojáků v záloze při přechodu z mírového na válečný stav pro mobilizační doplňování OS ČR. In: Sborník VI. Konference, Zajišťování obrany ČR (Bojová a mobilizační pohotovost na počátku 21. století), Ústav operačně taktických studií, Univerzita obrany, Brno, 2007, Sb V34, str. 94 -113.​
  2. STANĚK, Jaroslav. Nové pohledy na mobilizaci a rozvinutí ozbrojených sil. In: Národná a medzinárodná bezpečnost 2017, 8. medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš, Slovensko: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2017, s. 461‑469. ISBN 978‑80‑8040‑551‑9.
  3. STANĚK, Jaroslav; PIKNER, Ivo. Education in the field of mobilization readiness as part of Military Art. In: ICLEL 17 Conference Proceeding Book. Sakarya, Turkey: ICLEL CONFERENCES, Sakarya University, Faculty of Education, Turkey, 2017, p. 1185‑1190. ISBN 978‑605‑66495‑2‑3.
  4. STANĚK, Jaroslav. Zpravodajské zabezpečení státu ve vztahu k rozvinutí ozbrojených sil České republiky. In: Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. University of Defence in Brno: Univerzita obrany, 2018, s. 156‑164. ISBN 9788075820372.
  5. STANĚK, Jaroslav. Rozvinutí ozbrojených sil – východiska, podmínky a ukazatele. In: Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2019, s. 179-186. ISBN 978-80-7582-085-3.