Katedra teorie vojenství

Miroslav Jurenka

Ing. Miroslav JURENKA, Ph.D. se narodil v roce 1953 v Prostějově. Po absolvování Vojenského gymnázia v Opavě a Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově v letech 1969-1973 vykonával funkce velitele roty a velitele praporu u motostřeleckého pluku v Chebu. V roce 1985 ukončil tříleté postgraduální studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně a nastoupil do Stříbra, kde působil jako zástupce velitele a velitel motostřeleckého pluku. Mimo velitelských funkcí pracoval na operační správě 1. Armády v Příbrami a od roku 1992 na Velitelství 2. armádního sboru v Olomouci. Jako náčelník operačního oddělení Velitelství pozemních sil zde působil do roku 2000.

V roce 2001 zahájil pedagogickou činnost na vysoké vojenské škole v Brně (Katedra řízení obrany státu, Ústav operačně taktických studií, Katedra krizového řízení). V doktorském studijním programu „Teorie obrany státu“ roce 2009 obhájil disertační práci na téma „Úkoly a možnosti použití AČR při řešení krizových situací nebojového charakteru na území státu.“ V současné době je akademickým pracovníkem Katedry teorie vojenství, Fakulty vojenského leadeshipu Univerzity obrany. Zabývá se problematikou obrany státu a krizového řízení.

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÝCH PRACÍ

  1. KRAHULEC, Josef; JURENKA, Miroslav. Business Impact Analysis in the Process of Business Continuity Management. Security and Defence, 2015, vol. 6, no. 1, p. 29-36. ISSN 2300-8741.
  2. JURENKA, Miroslav; KRAHULEC, Josef; BARTA, Jiří. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany státu na základních školách. In: Crisis management – Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a. s., 2016, s. 161-170. ISBN 978-80-86710-87-7.
  3. JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení I. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2016, 129 s. ISBN 978-80-7231-379-2.
  4. JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení II. Skripta. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2017, 130 s. ISBN 978-80-7582-007-5.
  5. ALEŠ BINAR a kol. Ozbrojené síly a Československý stát, Univerzita obrany v Brně 2020, S. 391-400. ISBN 978-80-7582-353-3.