Vědecká rada

SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY FVL

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FVL

TERMÍNY JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY FVL V ROCE 2022: