Vědecká rada

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FVL

TERMÍNY JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY FVL V ROCE 2023: