Katedra teorie vojenství

Tomáš Zeman

Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. se narodil v roce 1986. Vystudoval bakalářský a navazující magisterský studijní obor antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Následně zahájil studium doktorského studijního oboru ochrana obyvatelstva na Univerzitě obrany, které dokončil v roce 2015. V letech 2016-2018 působil jako odborný asistent na Katedře krizového řízení Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Od roku 2018 je odborným asistentem na Katedře teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. V rámci své výzkumné činnosti se věnuje zejména ochraně obyvatelstva před terorismem.

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PUBLIKACÍ

  1. ZEMAN, Tomáš a Rudolf URBAN. The Negative Impact of Terrorism on Tourism: Not Just a Problem for Developing Countries? Deturope, 2019, 11(2), 75-91. ISSN 1821-2506.
  2. BŘEŇ, Jan, Tomáš ZEMAN a Rudolf URBAN. Possible Social, Economic and Security-political Causes of Terrorism: View of Experts from the Czech Republic. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2020, 10(1), 46-49. ISSN 1804-7890.
  3. ZEMAN, Tomáš, Leopold SKORUŠA, František PAULUS, Alena OULEHLOVÁ a Eva DROZDOVÁ. Bezodkladné pohřbívání při hromadném úmrtí osob v České republice. Military Medical Science Letters, 2021, 90(2), 83-92. ISSN 0372-7025.
  4. ZEMAN, Tomáš, Jan BŘEŇ a Rudolf URBAN. Profile of a lone wolf terrorist: a crisis management perspective. Journal of Security and Sustainability Issues, 2018, 8(1), 5-18. ISSN 2029-7017. doi:10.9770/jssi.2018.8.1(1)
  5. ZEMAN, Tomáš, Jan BŘEŇ a Rudolf URBAN. Role of internet in lone wolf terrorism. Journal of Security and Sustainability Issues, 2017, 7(2), 185-192. ISSN 2029-7017. doi:10.9770/jssi.2017.7.2(1)