Katedra ženijní podpory

O katedře

Odborné zaměření:

Katedra ženijní podpory garantuje a provádí výuku problematiky řízení ženijní podpory operací ve studijních oborech Vojenský management a Řízení a použití ozbrojených sil. Rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti ženijní podpory činností vojsk.

Katedra se podílí na zpracování normativních aktů ve prospěch ženijního vojska AČR se zaměřením na použití sil a prostředků ženijního vojska a řízení ženijní podpory boje.

Spolupracuje a zabezpečuje recenzní, oponentskou a expertní činnost pro složky AČR a technické ústavy pracující ve prospěch AČR. Podílí se na rozvoji doktorského studijního programu vojenský management.

Katedra ženijní podpory se zaměřuje na organizaci a řízení ženijních jednotek, role a úkoly ženijní podpory a exploataci ženijní techniky a prostředků ženijního vojska.