Katedra logistiky

O katedře

Zaměření katedry 

Katedra logistiky je specializační katedrou Fakulty vojenského leadershipu odpovídající za vzdělávání, výchovu a výcvik studentů logistických odborností a vojenské dopravy. Katedra se podílí na akreditované výuce a kurzech celoživotního vzdělávání. Primárně se zaměřuje na problematiku plánování a realizaci úkolů a opatření jednotlivých úrovní logistického zabezpečení a jejich řízením v organizačních strukturách AČR a NATO ve vojenských operacích. Dále se zabývá organizací, schopnostmi a možnostmi logistického zabezpečení, poskytovaných logistických služeb a dopravního zabezpečení Pozemních sil AČR při plnění úkolů ve vojenských operacích a při realizaci operační přípravy státního území. Aktivně se zapojuje do modernizačních projektů logistického zabezpečení, rozvíjí a aplikuje nové poznatky do přípravy budoucích důstojníků. Katedra se zabývá také analýzou vlivu moderních technologií na logistické a dopravní zabezpečení vojenských operací, provázaností civilní a vojenské logistiky a logistiky veřejné správy, za využití pokročilých nástrojů logistické analýzy v jednotlivých oblastech logistického a dopravního zabezpečení, včetně aplikací metod modelování a simulací. V uvedených oblastech katedra realizuje tvůrčí a expertní činnost.