Katedra teorie vojenství

Struktura

Jiří Barta se narodil v roce 1977 ve Vyškově. V letech 1996 až 2001 studoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, na Fakultě ekonomiky a managementu. Od roku 2003 do roku 2004 působil jako přednášející na katedře ochrany obyvatelstva Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově.

V roce 2004 zahájil akademickou praxi na Univerzitě obrany jako odborný asistent na Katedře ochrany obyvatelstva. Od roku 2018 působí na skupině krizového řízení na Katedře teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu. V roce 2014 získal akademický titul doktor ve studijním oboru Ochrana obyvatelstva na Univerzitě obrany. Zabývá se pedagogickou a výzkumnou činností v oblastech bezpečnosti informací, interoperability, krizového řízení, krizovými scénáři a informačními systémy pro krizové řízení. Řeší řadu národních výzkumných a vývojových projektů. Je autorem více než 80 vědeckých článků, spoluautorem patentu a čtyř odborných kolektivních monografií.

SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ

  1. BARTA, Jiří, VAŠKOVÁ, Michaela. Preparation for an Extraordinary Event in the Railway Area. In: Tušer I., Hošková-Mayerová Š. (eds). Trends and Future Directions in Security and Emergency Management. Cham: Springer, 2022, s. 173-175. ISBN 978-3-030-88907-4. doi:10.1007/978-3-030-88907-4_9
  2. MIKA, J. Otakar, BARTA, Jiří. Nebezpečný vysoce toxický plyn chlor v České republice. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 25. medzinárodná vedecká konferencia. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve UNIZA, 2022, roč. 2022, č. 25., s. 432-442. ISBN 978-80-554-1872-8.
  3. BARTA, Jiří, KALENDA, Jiří. Možnosti implementace nových technologií do komunikačního rozhraní simulátoru na podporu řešení krizových situací. Krízový manažment, 2021, 2021(2), 47-53. ISSN 1336-0019. doi:10.26552/krm.C.2021.2.47-53
    Výsledek č. 536353
  4. VAŠKOVÁ, Michaela, NÁPLAVOVÁ, Magdaléna, BARTA, Jiří. Awareness and preparation of the population for emergencies. In: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. London: Taylor & Francis Group, 2018, s. 45-52. ISBN 978-0-8153-8682-7.
  5. BARTA, Jiří. Comparison of Simulators Used for Education and Practical Training of the Critical Infrastructure Staff. E-learning, 2017, 2017(vol. 9), 279-293. ISSN 2451-3644.
  6. BARTA, Jiří. Comparison of Simulators Used for Education and Practical Training of the Critical Infrastructure Staff. E-learning, 2017, vol. 2017, no. vol. 9, p. 279-293. ISSN 2451-3644.
  7. OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf; BARTA, Jiří; NAVRÁTIL, Josef. Simulace pro výcvik aktérů krizového řízení. Praha: powerprint s. r. o., 2017, 150 s. ISBN 978-80-7568-066-2.