Katedra řízení zdrojů

O katedře

Odborné zaměření katedry

Katedra řízení zdrojů ve svém odborném zaměření rozvíjí poznání v oblasti ekonomického zabezpečení obrany a bezpečnosti, ekonomiky ozbrojených sil a v oblasti aplikace právních a manažerských aspektů obrany a bezpečnosti.

Vzdělávání a odborné zaměření katedry vychází z požadavků Sekce ekonomické a Sekce státního tajemníka na odborné funkcionáře útvarů a zařízení AČR, současně však reflektuje potřebu vybavit studenty obecnými teoretickými znalostmi z oblasti ekonomie, managementu a práva a schopnostmi a dovednostmi jejich aplikace ve specifické oblasti bezpečnosti a obrany státu a v prostředí fungování vojenských organizací.

V rámci bakalářského a magisterského studijního programu je katedra garantem vzdělávání studentů ve studijních specializacích řízení finančních zdrojů a řízení lidských zdrojů.

Kontakt:

ales.olejnicek@unob.cz

tel:973443153,

973442152 (o.z. Beata Nemeškalová)

fax: 973442282