Katedra zpravodajského zabezpečení

Věda

Tvůrčí činnost katedry je zaměřena na:
  • rozvoj schopností, procesů a systémů v oblastech zpravodajství, ISR a EB za účelem jejich využití pro potřeby AČR;
  • rozvíjení zpravodajských disciplín včetně rozvoje nástrojů pro informační analýzu v souladu s potřebami rezortu MO ČR;
  • zdokonalování způsobů a metod tvorby požadovaných zpravodajských informací a zpravodajských produktů pro podporu plánovacích a rozhodovacích procesů velitelů a štábů;
  • analýzu a rozvoj taktiky a operačního použití průzkumných jednotek a jednotek EB AČR s důrazem na využití sofistikované vojenské techniky, vedoucí k poskytování plnohodnotné bojové podpory bojovým jednotkám AČR ve všech typech vojenských operací;
  • rozvoj architektury a uživatelského rozhraní softwarových nástrojů informačních systémů zpravodajských štábů a vojenské techniky jednotek průzkumu a EB AČR;
  • informační podporu rozhodovacích procesů, modelování a simulaci operačně-taktických úloh pro potřeby zpravodajství a zpravodajského zabezpečení AČR.