Katedra zpravodajského zabezpečení

Jednou větou 2022

2. 11. – 3. 11. 2022
Ve dnech 2. – 3. listopadu se v prostorách Klubu Univerzity obrany uskutečnil workshop Zpravodajské zabezpečení AČR 2022 organizovaný Katedrou zpravodajského zabezpečení. Tematicky byla akce rozdělena do dvou částí. První byla zaměřena na oblast zpravodajského zabezpečení; zpravodajství, sledování a průzkumu (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance – ISR) a elektronického boje (Electromagnetic Warfare – EW) v podmínkách blízké budoucnosti. 
Druhá část workshopu byla věnována problematice jednotky ISR a EW vyčleňované pro podporu úkolových uskupení AČR ze sil a prostředků 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Celý článek zde.
 
12. 9. – 23. 9. 2022
Od 12. září probíhal po dobu dvou týdnů ve výcvikovém prostoru Březina nultý ročník cvičení Agile CubHlavním účelem cvičení bylo seznámit studenty katedry 111, tedy studijních specializací Velitel průzkumných jednotek, Management informačních zdrojů a Zpravodajské zabezpečení se základními principy jak průzkumné činnosti, tak činnosti zpravodajského cyklu, realizací informačního toku, organizování průzkumných orgánů, analýzou informací a vůbec poskytováním informační podpory veliteli brigádního úkolového uskupení a mechanizovaného praporu. Celý článek zde.
 
4. 5. 2022
Dne 4. 5. 2022 proběhlo přípravné zaměstnání akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení a studentů
4. ročníku studijních specializací Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů. Ti se ve dnech 9. 5. – 20. 5. 2022 zúčastní cvičení „GHOST HUNTERS 22“ organizovaného 53. plukem průzkumu a elektronického boje ve VVP Libavá. 
V jeho rámci studenti získají praktické zkušenosti při plnění průzkumných úkolů a začlenění do zpravodajského štábu jednotky zpravodajství, sledování a průzkumu (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance – ISR). 
 
21. 3. – 25. 3. 2022
Ve dnech 21. 3. – 25. 3. 2022 byla akademickým pracovníkem Katedry zpravodajského zabezpečení realizována ve Vojenské univerzitě pozemních sil generála Tadeusze Kościuszka (Wroclaw, Polsko) výuková mobilita programu Erasmus+. Výuka
v mezinárodním semestru byla v rozsahu 30 vyučovacích hodin zaměřena na problematiku elektronického boje. Celý článek zde
 
21. 2. – 25. 2. a 7. 3. – 11. 3. 2022
Ve dnech 21. 2. – 25. 2. a 7. 3. – 11. 3. 2022 uspořádala Katedra zpravodajského zabezpečení pro příslušníky AČR další dva běhy Kurzu operačního použití elektronického boje. Tématika byla zaměřena nejenom na problematiku elektronického boje
v AČR, ale i bojeschopnost vojenských sil v elektromagnetickém prostředí a získání základních informací
o elektromagnetických operacích NATO.
 
14. 2. – 4. 3. 2022
Ve dnech 14. 2. – 4. 3. 2022 připravili akademičtí pracovníci Katedry zpravodajského zabezpečení v rámci předmětu Příprava v poli pro studenty třetího ročníku studijních specializací Velitel průzkumných jednotek, Zpravodajské zabezpečení AČR
a Management informačních zdrojů sérii přednášek a praktických cvičení, zaměřených na problematiku zpravodajské podpory vojenských operací a techniky a technologií v průzkumu a elektronickém boji.