Katedra palebné podpory

Zázemí katedry

Katedra palebné podpory se jako jedna z mála kateder může pyšnit vlastním blokem specializačních učeben. Učebny jsou plně uzpůsobeny na výuku ve 21. století a jsou vybaveny počítači s nově pořízeným systémem řízení palby dělostřelectva AČR. Jedná se o systém dvou identických učeben pro výuku a nácvik řízení palby dělostřelectva, schopných fungovat samostatně i jako celek. Vzhledem k dislokaci dalších dvou učeben u Úseku přípravy dělostřelectva ve Vyškově a u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích se studentům otevírají nové možnosti společného výcviku s vojáky dělostřelecké odbornosti.

Kromě těchto dvou učeben, umožňujících specializační i standardní výuku, se v tomto učebním bloku nachází třetí učebna určená pro standardní výuku, umožňující variabilní rozložení a složení stolů pro práci ve skupinách například s taktickými mapami a podobně. Tato učebna a chodba jsou stále v procesu přestavby a modernizace, přesto už nyní vytvářejí příjemné prostředí vhodné pro výuku i odpočinek studentů.