Katedra palebné podpory

Výuka

Katedra palebné podpory se podílí na vzdělávání studentů v rámci Fakulty vojenského leadershipu primárně ve studijním programu Řízení a použití ozbrojených sil (ŘPOS) a to zejména ve studijním modulu Velitel dělostřeleckých jednotek, se zaměřením na problematiku použití jednotek a útvarů dělostřelectva.

Katedra garantuje výuku v bloku vybraných modulových předmětů v prezenčním i kombinovaném studiu. Mimo magisterský studijní program ŘPOS se dále podílí na magisterském navazujícím programu Bezpečnost a obrana (BO). Je školícím pracovištěm studentů doktorského studijního programu Teorie obrany státu (TOS).

Katedra připravuje vysokoškolsky vzdělané profesionály pro výkon funkcí na úrovni četa, baterie a oddíl.