Katedra palebné podpory

Tradice katedry

Katedra palebné podpory, obdobně jako všichni dělostřelci, ctí tradice a každoročně si je připomíná. Těchto akcí, pořádaných samotnými studenty za podpory katedry, se pravidelně účastní vážení hosté z řad hlavních funkcionářů dělostřelectva, Univerzity obrany a přidružených partnerských institucí a spolků.

Nejvýznamnější událostí je svátek svaté Barbory patronky dělostřelců, připadající na 4. prosince. Kromě poselství oslav, kterým je připomenutí si odkazu patronky svaté Barbory, je každoročně hlavní částí programu zkouška studentů v zacházení s dělem. Studenti musí předvést dovednosti dělostřeleckého řemesla a vedením přesné palby zahnat těžkou jízdu rožmberskou. V případě, že studenti zkoušku zvládnou a podaří se jim splnit jejich první ostrý palebný úkol, jsou před zraky svaté Barbory pasování do cechu kanonýrského.


 

Dalším významným děním posledních let je nyní již tradiční setkání studentů a bývalých absolventů specializace Velitel dělostřeleckých jednotek. Během formální části se prolínají prezentace studentů, absolventů a vážených hostů, včetně diskuzí a dotazů. Následující „neformální“ část probíhá zpravidla v univerzitních prostorách Brněnské přehrady za účasti pouze studentů, absolventů a příslušníků katedry k prohlubování vzájemných vztahů.

 

Setkání představuje pro studenty jedinečnou příležitost, jak získat v průběhu studia na Univerzitě obrany cenné rady

k budoucí kariéře na útvarech. Absolventi zde také předávají své zkušenosti a návrhy, které může Katedra palebné podpory využít při budoucí přípravě studentů.