Katedra palebné podpory

Magisterský studijní program - modul Velitel dělostřeleckých jednotek

Cíle odborných předmětů

Osvojením obsahu studia předmětů vytvořit předpoklady k výkonu funkcí zejména velitel dělostřeleckých jednotek.

Řízení palby dělostřelectva (ŘPD)

Znát teorii taktického a technického řízení palby dělostřeleckých útvarů a jednotek a zásady palebné podpory mechanizovaných útvarů a úkolových uskupení dělostřelectvem.

Taktika dělostřelectva (TAD)

Znát teorii taktiky dělostřeleckého oddílu a baterie a zásady bojového použití dělostřeleckých útvarů a jednotek.

Činnost jednotek dělostřelectva (ČJD)

Znát zásady výběru a přípravy prostoru palebných postavení a činnost dělostřeleckých jednotek v prostorech palebných postavení. Znát bezpečné používání a provoz zbraňových systémů dělostřelectva a munice, včetně dějů souvisejících
s výstřelem dělostřelecké munice z hlavně.

Zabezpečení palby dělostřelectva (ZPD)

Znát prostředky a zásady použití dělostřeleckého průzkumu, meteorologické a topograficko-geodetické přípravy dělostřelectva a automatizovaného systému řízení paleby dělostřelectva ohloubit znalosti vnitrobalistických dějů. Být schopen získané vědomosti využít k bezpečné exploataci zbraňových systémů dělostřelectva.

Příprava v poli (PP)

Prakticky si osvojit a rozvíjet dovednosti dělostřeleckých velitelů, získané v odborných předmětech.