Katedra palebné podpory

Věda

Vědecko pedagogický sbor katedry se dlouhodobě aktivně podílí na aplikovaném výzkumu a publikační činnosti, prezentační a expertní činnosti podle požadavků Generálního štábu AČR a na zahraniční odborné pomoci v oblasti použití dělostřelectva.

Katedra rozvíjí problematiku bojového použití dělostřelectva AČR, plánování řízení a realizace palebné podpory moderními zbraňovými systémy v budoucnosti.

Vědecká a výzkumná činnost katedry je zaměřena především na:

  • možnosti a perspektivy použití dělostřelectva AČR v soudobých operacích při palebném ničení nepřítele,
  • řízení a provádění palebné podpory s využitím modernizovaných a perspektivně zaváděných zbraňových systémů, bojové techniky a munice,
  • možnosti a perspektivy dělostřeleckého průzkumu při zjišťování cílů nepřítele a součinnost průzkumných orgánů,
  • součinnost jednotlivých prostředků palebné podpory,
  • automatizaci velení, řízení a komunikace dělostřelectva AČR,
  • rozvoj metod a prostředků k zefektivnění přípravy velitelů, štábů a specialistů dělostřelectva AČR,
  • konstrukční řešení zbraňových systémů dělostřelectva a munice,
  • využití trenažérové a simulační techniky v dělostřelectvu AČR, možnosti její modernizace a dalšího rozvoje.

Příslušníci
katedry se podílí na řešení projektů specifického výzkumu, resortních vědeckých
úkolů i projektů obranného výzkumu.

Současné výzkumné projekty řešené příslušníky katedry

Dělostřelecká rekognoskace prostoru palebných postavení v dmínkách autonomního dělostřelectva.

Kód projektu: SV23-FVL-K107-PEK

LANDOPS – Vedení pozemních operací (Conduct of Land Operations)

Kód projektu: DZRO-FVL22-LANDOPS

ZNALEC – Zajištění znalecké činnosti pro potřeby rezortu Ministerstva obrany

Kód projektu: OYUOB20220004

PVO 21 – Pozemní PVO 21. století, eliminace nových hrozeb

Kód projektu: OYUOB20220005