Katedra palebné podpory

Doktorský studijní program TOS - Teorie obrany státu

Cílem doktorského studijního programu je  rozvíjet vědecké myšlení, znalosti a dovednosti absolventů vysokých škol, jejichž vzdělání je prostupné se studijním programem a kvalifikovaně je připravit na řešení vědeckých 
a výzkumných úkolů v oblasti jejich zaměření. Absolventi doktorského studijního programu jsou připraveni pro vědeckou, výzkumnou a manažerskou činnost v souladu s potřebami AČR, vybraných resortů státní správy 
a samosprávy a úkoly vyplývajícími ze spojeneckých závazků.

Katedra palebné podpory mimo svoji roli školícícho pracoviště pro studenty doktorského studijního programu zaštiťuje také jeden povinně volitelný předmět Podpora a zabezpečení ozbrojených sil v operacích – dělostřelectvo (PZOS-D)