Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd

Kontakt

Vedoucí katedry

doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

Telefon                +420 973 442 751

E-mail                   ivana.nekvapilova@unob.cz

Zástupce vedoucího katedry

pplk. Ing. Petr Urban, MBA

Telefon               +420 973 442 220

E-mail                 petr.urban2@unob.cz

fax: +420 973 443 127

Vedoucí skupiny práva

Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.

Telefon                +420 973 442 571

E-mail                  leopold.skorusa@unob.cz

Vedoucí skupiny aplikované psychologie a pedagogiky

pplk. Ing. Miroslav Polach, Ph.D.

Telefon                +420 973 442 650

E-mail                   miroslav.polach@unob.cz

Vedoucí skupiny aplikované etiky a sociologie

Mgr. Jaromír Ďuriš, Ph.D.

Telefon                +420 973 442 650

E-mail                   jaromir.duris@unob.cz

Technický pracovník

Jana Králová

tel.: +420 973 442 301

fax: +420 973 443 127

e-mail: jana.kralova2@unob.cz