Katedra logistiky

Výuka

 Vyučované předměty na Katedře logistiky

​Hospodaření s majetkem státu​Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami a činnostmi při hospodaření s hmotným a nehmotným majetkem v užívání Ministerstva obrany.
​Logistické zabezpečení bojové činnosti​Předmět je zaměřen na organizaci, plánování a řízení logistického zabezpečení jednotek v operaci se zaměřením na stupeň prapor.
​Logistické zabezpečení operací​Předmět je zaměřen na organizaci, plánování a řízení logistického zabezpečení jednotek v operaci se zaměřením na stupeň prapor.
​Dopravní zabezpečení operací​Předmět je zaměřen na organizaci, plánování a řízení dopravního zabezpečení jednotek v operaci se zaměřením na stupeň prapor.
​Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu​Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami řízení provozu vojenské techniky a materiálu, zejména na údržbu, opravy, metrologii a ukládání v míru a operacích. Významnou součástí je hospodaření s pohodnými hmotami, jejich účtováním a řešení rizik v oblasti PHM.
​Organizace a řízení logistiky​Předmět je zaměřen na seznámení s organizační strukturou logistiky AČR, především s logistickým zabezpečením na úrovní prapor.
​Zabezpečení personálu a infrastruktury​Předmět je zaměřen na problematiku zabezpečení personálu AČR v oblasti proviantního zabezpečení, zabezpečení materiálem osobního použití a ubytovacích služeb u útvaru.
​Management zbožíznalství​Předmět je zaměřen na objasnění základních pojmů v oblasti managementu zbožíznalství, sledování monitorovaných vlastností a parametrů materiálu, s využitím moderních metod jejich hodnocení.
​Současná logistika​Cílem předmětu je zlepšit schopnost studentů aktivně používat základní logistickou terminologii v AJ. Tato terminologie zahrnuje pojmy z oblasti nákupní logistiky, dopravy, skladování, řízení zásob, logistických technologií a obchodní logistiky. Předmět je vyučován v AJ a je určen českým studentům i studentům Erasmu. Získané znalosti by měly zlepšit pozici studentů na mezinárodním trhu práce.
​Základy logistiky​Předmět je určen pro studenty Fakulty vojenských technologií a seznamuje je se základními logistickými problémy týkajícími se přípravy, plánování a realizace nákladově efektivních materiálových a informačních toků s cílem poskytnout zákaznický servis na odpovídající úrovni.
​Logistika​Předmět je určen pro studenty Fakulty vojenských technologií a jeho cílem je poskytnout studentům detailní přehled o aktivitách probíhajících v rámci logistických řetězců soukromých firem. Mimo základních aktivit je předmět rozšířen o problematiku štíhlé výroby, globální logistiky a logistiky 4.0.
Informační podpora logistiky​Předmět je určen pro studenty prgramu Erasmus. Cílem je seznámit studenty s možnostmi využití moderních technoloogií v logistice a naučit je efektivně využívat vybrané aplikace.
​Vojenská doprava​Předmět je zaměřen na plánování, organizování a realizaci vojenských přesunů a přeprav v rámci ČR i mimo ni.