Katedra logistiky

Struktura

Vedoucí katedry

plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.

 

Zástupce vedoucího katedry

pplk. Ing. Martin Novotný

 

Technický pracovník

Olga Paseková

 

 

Skupina logistického zabezpečení

​Skupina vojenské dopravy

Skupina služeb logistiky

​vedoucí

​​vedoucí

​vedoucí

​pplk. Ing. Martin NOVOTNÝ

​pplk. doc. Ing. Martin VLKOVSKÝ, Ph.D.

​​pplk. Ing. Jan KOTISA

​členové

​členové

​​členové

​doc. Ing. Miroslav PECINA, CSc. ​

​Ing. Radka LOPOUROVÁ, Ph.D.

Prof. Ing. František BUŇKA, Ph.D.​

​npor. Ing. Jana ŠVECOVÁ, Ph.D.

​mjr. Ing. et Ing. Hana Malachová, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D.

​​kpt. Ing. Jiří MALÍŠEK

 

​​​Ing. Bc. Jaroslav TALÁR, Ph.D.

Ing. Robert KUTIL, Ph.D.

 

​npor. Ing. Pavla DAVIDOVÁ

npor. Ing. Milan Vábek

 

 

 

Skupina logistického zabezpečení


Skupina logistického zabezpečení se odborně zaměřuje na problematiku zabezpečení personálu AČR v oblasti proviantního zabezpečení, zabezpečení materiálem osobního použití a ubytovacích služeb. Podílí se na rozvoji v oblasti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální bezpečnosti s důrazem na odpadové hospodářství logistiky. Dále rozvíjí problematiku zabezpečení provozu vojenské techniky, zabezpečení PHM, odborného technického dozoru a požární ochrany u útvarů a zařízení AČR.
Skupina logistického zabezpečení se zaměřuje na osvojení si metodických návyků uplatňovaných při plánování a organizování logistického zabezpečení bojové činnosti na stupni útvar. Dále věnuje pozornost zpracovávání bojových dokumentů vedených na taktickém stupni, zásadám rozmisťování a rozvinování prvků logistiky na taktickém stupni a charakteristice logistického zabezpečení 1. a 2. úrovně s využitím logistického informačního systému NATO-LOGFAS.
Ve vědecko-výzkumné oblasti Skupina logistického zabezpečení směřuje především do oblasti proviantního a výstrojního zabezpečení příslušníků AČR, se zaměřením na bezpečnost a hygienu potravin a hodnocení užitných vlastností výstrojního materiálu.

 

Skupina vojenské dopravy


Skupina vojenské dopravy se odborně zaměřuje na problematiku vojenských přesunů a přeprav s přesahem do civilního sektoru. Zabývá se především plánováním, koordinací, řízením a zabezpečením vojenských přesunů a přeprav AČR na území ČR i mimo něj, kde je důraz položen především na dopravně-zásobovací systém v mnohonárodních operacích. Řeší i oblast manipulace s materiálem s důrazem na vybrané aspekty dopravních, přepravních a manipulačních prostředků.
Skupina vojenské dopravy disponuje specializovanou učebnou na výuku ISL-Doprava pro plánování a vyžadování vojenských přesunů a přeprav. Nabízí specializovaný kurz nakládky na železniční vozy (výcvik vojsk na železnici).
Ve vědecko-výzkumné oblasti se Skupina vojenské dopravy zaměřuje na optimalizaci dopravně-zásobovacího systému a vybraných procesů, ukládáním vojenské techniky a upevňováním nákladu.

Skupina služeb logistiky

Skupina služeb logistiky