Katedra logistiky

Věda

Vědecko-výzkumná činnost

 • možné přístupy k hodnocení proviantního zabezpečení, skladování, distribuce a přípravy stravy a vody v rámci mnohonárodních operací;
 • analýza a testování přístupů, požadavků a bezpečnosti dopravního zabezpečení – analýza otřesů a jejich vliv na systém upevnění nákladu při silniční přepravě;
 • analýza faktorů ovlivňujících plánování a řízení logistického zabezpečení národních a mezinárodních operací, testování možných scénářů zabezpečení, hodnocení dostupnosti a možného využití logistické infrastruktury prostřednictvím modelování a simulací (viz softwarové nástroje Simul8 a Simio).

 

Expertní a konzultační činnost katedry

 • posuzování a ověřování platnosti norem a předpisů v oblasti logistického zabezpečení (např. Českých obranných standardů);
 • konzultační a poradenská činnost použití funkčních oblastí informačního systému LOGFAS;
 • hodnocení projektů v rámci vybraných programů Technologické agentury ČR (Doprava 2020+, ÉTA);
 • hodnocení resilience logistické infrastruktur

 

Nejvýznamnější laboratorní a softwarové vybavení

 • 2 počítačové učebny se systémy ISL, LOGFASS;
 • softwarové nástroje pro modelování a simulace Simul8, Simio, Arena a software pro kalkulaci a normování jídel, výnosy jídel a skladové hospodářství Gamiresso 7.0;
 • speciální zařízení (přístroje) k analýze textilií ALAMBETA (měření tepelného odporu, tepelné vodivosti, teplené jímavosti a tloušťky textilií), PEMETEST (měření tepelného odporu, výparového odporu a relativní paropropustnosti textilií), 2 sady tříosých akcelerometrů s dataloggery (včetně záznamu relativní vlhkosti, teploty a tlaku), vážící systém na kolová vozidla a kontejnery – 8× WWSD10TRF bezdrátová vážící platforma 10t s dotykovým indikátorem hmotnosti 3590ETKR, komora sluneční simulace Q-SUN XE 1S, komorový (nechlazený) termostat Memmret, korozní komora KB300–A Labimex (kondenzační komora s SO2).

   

Aktuálně řešené projekty

 • Rozvoj schopností a systémů logistického zabezpečení (DZRO ROZVOLOG), institucionální podpora MO, období řešení 2015-2020;
 • Zefektivnění logistického zabezpečení prostřednictvím zlepšení vlastností vybraných výstrojních součástek, projekt specifického výzkumu MŠMT, období řešení 2020-2023;
 • Optimalizace systému zásobování jednotek materiálem v mnohonárodních operacích se zaměřením na operační a taktický stupeň, projekt specifického výzkumu MŠMT, období řešení 2019-2022.