Evropské strukturální fondy

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Přehled projektů evropských strukturálních fondů řešených Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany