Právě si prohlížíte Představení specializace Řízení finančních zdrojů na Obchodní akademii Čáslav

Představení specializace Řízení finančních zdrojů na Obchodní akademii Čáslav

V měsíci květnu navštívily studentky 4. ročníku specializace Řízení finančních zdrojů (ŘFZ) Obchodní akademii Čáslav. Předmětem návštěvy byla prezentace nejen studia jejich odbornosti, ale i rozprava se studenty o možnostech studia ve služebním poměru vojáka z povolání. Studentům předaly základní informace o průběhu studia na Univerzitě obrany a následně se věnovaly detailnějšímu popisu specializace ŘFZ (předměty, témata, zkoušky, praktická příprava atd.).

Přednáška měla velmi pozitivní odezvu, kdy jsme byli požádáni o každoročně se opakující možnost jejího provedení.

Velké poděkování patří studentkám oboru ŘFZ za příkladné reprezentování nejen Univerzity obrany a Fakulty vojenského leadershipu, ale především specializace ŘFZ, a to jmenovitě rotné Aleně Orságové a rotné Markétě Rumanové.

V případě zájmu kterékoliv střední školy s ekonomickým zaměřením, lze kontaktovat pplk. Mgr. Jiřího Kočího, MPA k provedení přednášky.

Autor: Jiří Kočí