Právě si prohlížíte „Dvě stě metrů severovýchodně, pohybující se osoba“

„Dvě stě metrů severovýchodně, pohybující se osoba“

Detekce objektů na bojišti, rychlé rozpoznání jejich druhu a přesná identifikace konkrétního typu a příslušnosti představují procesy důležité pro zpravodajskou analýzu, targeting anebo ochranu vojsk. Využitím moderních technologií lze veškerou činnost výrazně urychlit, automatizovat a zefektivnit.

Koncem měsíce října proběhly ve VVP Březina ve spolupráci s příslušníky VeV-VA Vyškov, 102. průzkumného praporu a 43. výsadkového pluku terénní testy panoramatického termálního snímače Spynel, který je určen ke sledování prostoru s automatickou detekcí pohybujících se cílů. Spynel je kompatibilní s modulárním bojovým kompletem, kterým jsou vybaveny některé jednotky AČR. Všechny v úvodu uvedené procesy termálního snímače byly testovány na osobách, vozidlech i bezosádkových pozemních systémech v různých vzdálenostech, s různou velikostí tepelných odrazových ploch a na otevřeném nebo částečně porostem zakrytém terénu.

Daná problematika je řešena komplexně na více úrovních velení a řízení. Její podrobné zpracování je hlavním cílem diplomové práce studenta studijního oboru velitel mechanizovaných a tankových jednotek. Ten na základě v terénu změřených výsledků a konzultací provedených na útvarech AČR analyzuje možnosti efektivního využití termálního snímače při tzv. ochraně vojsk různých druhů a velikostí jednotek.

Autor/foto: Jan Nohel, Martin Drážný