Právě si prohlížíte International Day

International Day

Ve čtvrtek 11. dubna v Klubu UO proběhl International Day pro studenty programu Erasmus+ v rámci International Spring Semestru Fakulty vojenského leadershipu. 

Akci zahájili proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj kpt. Ing. Jana Švecová, Ph.D., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVL doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D. a proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVT  plk. gšt. doc. Ing. Jan Farlík, Ph.D. Nově byli přítomni i účastníci mezinárodního semestru na Fakultě vojenského technologií z šesti zemí Evropy (Rakouska, Slovenska, Rumunska, Polska, Lotyšska a Litvy), zástupci vietnamských studentů a přizváno bylo několik českých studentů z obou fakult, kteří v minulosti vyjeli do zahraničí přes program Erasmus+. 

Po zmíněném zahájení jsme si vyslechli prezentace o jednotlivých státech, načež jsme si užili pohoštění v podobě ochutnávek z tradičních kuchyní všech přítomných národností. Událost se protáhla až do pozdních večerních hodin, a tak zahraniční studenti měli příležitost na vlastní kůži poznat kulturu české společnosti.

Autor: Daniel Kramer