Právě si prohlížíte Exkurze u dodavatele speciálních projektů

Exkurze u dodavatele speciálních projektů

Jak se vyrábí mobilní úpravy vod nebo mobilní polní kuchyně? To se dozvěděli studenti logistických specializací vojenská doprava a vojenská logistika při návštěvě společnosti Agados, která patří v současné době mezi největší evropské výrobce přívěsů v České republice.

Cílem ukázky bylo nahlédnout do samotného procesu výroby a seznámit se s nabízeným portfoliem zejména tzv. speciálních projektů. Ty jsou určeny nejen pro resort obrany, ale i pro záchranné složky integrovaného záchranného systému. V současné době se jedná zejména o mobilní polní kuchyně, úpravny vody, cisterny na pitnou vodu nebo obojživelný terénní přívěs.

Odborný výklad studentům logistiky podal obchodní ředitel společnosti Ivo Uchytil, který uvedl: „Výrobky firmy Agados dodáváme do řady zahraničních armád, např. obojživelné terénní přívěsy vyvážíme do severských zemí i do rakouské armády, ale dodávaly jsme pro evropské armády i speciální přívěsy pod elektrocentrály.“

Ozbrojeným silám společnost nabízí Agados pestrou škálu produktů. Studentům logistiky byla představena zejména mobilní polní kuchyně PK 4, která má ambici nahradit starý typ polní kuchyně v armádě doposud používaný. Určena je pro přípravu kompletního menu až pro 350 osob, ale při záchranných operacích dokáže zajistit jednoduché jídlo dokonce až pro 900 osob. Oproti tomu Agados nabízí i ultralehkou variantu mobilní polní kuchyně, snadno obsluhovatelnou, určenou pro menší jednotky, kterou je možné velmi rychle přemístit a snadno uvést do provozu.

Po odborné přednášce zavítali studenti do výrobní haly, kde měli možnost vidět jednotlivé fáze výroby přívěsů, sklady a skladová zařízení, manipulační techniku a na závěr byli seznámeni s tím, jak probíhá výstupní kontrola hotových výrobků. Jeden ze studentů specializace Vojenská logistika rotný Lukáš Hojka po návštěvě uvedl: „Jsem rád, že jsem si mohl prohlídnout výrobu speciální techniky, zejména z toho důvodu, že se ve své diplomové práci věnuji trendům v úpravě pitné vody ve vybraných armádách NATO. Vidím, že se jedná o aktuální téma, o kterém se v AČR diskutuje.“

K náplni praktického zaměstnání ve společnosti Agados majorka Hana Malachová z Katedry logistiky uvedla: „Hlavním účelem praktické ukázky bylo seznámit studenty s postupem výroby, s logistickými činnostmi a se sortimentem, který firma nabízí i pro bezpečnostní a záchranné složky. Poděkování za možnost realizace ukázky a odborného výkladu patří vedení společnosti Agados, která umožnila realizaci tohoto zaměstnání.“

Autorky: Pavla Davidová a Hana Malachová