Katedra ženijní podpory

Věda

Katedra ženijní podpory své úsilí v souladu s potřebami armády orientuje na následující dílčí oblasti se zaměřením na: 

  • technologie provádění trhacích prací,
  • přípravu velitelů a jednotek ženijního vojska,
  • kalkulace a optimalizace použití sil a prostředků a kalkulace ženijních prací při plnění úkolů ženijní podpory boje a operace,
  • ženijní podpora boje a operace, realizace opatření bojové ženijní podpory,
  • ženijní podpora nebojových operací, realizace opatření všeobecné ženijní podpory.

V současnosti se katedra ženijní podpory podílí na řešení projektů:

  • Pokročilý automatizovaný systém velení a řízení II (PASVŘ2),
  • Rozvoj technologií o oblasti konstrukce zbraní, střeliva, přístrojového vybavení výzbroje, materiálového inženýrství a vojenské infrastruktury (VÝZBROJ),
  • Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury.