Právě si prohlížíte Čtyři noví členové skupiny COMMANDOS

Čtyři noví členové skupiny COMMANDOS

Zatím poslední výběrové řízení do skupiny COMMANDOS, které proběhlo o minulém víkendu 7. – 9. října, bylo svým způsobem jedinečné v porovnání s těmi předchozími. Důvodem byla skutečnost, že se ho zúčastnila poprvé i dívka, studentka Univerzity obrany. Až dosud byla účast dívek vyloučena pravidly, která jsou pro tuto aktivitu dlouhodobě stanovena. Na přání paní rektorky byla tato genderová nevyváženost (hlasováním ve skupině COMMANDOS) odstraněna.

K výběrovému řízení se přihlásilo 14 studentů (což je mírný podprůměr; zpravidla se hlásí více než 20 uchazečů), 5 z 1. ročníku, 6 ze 2. ročníku, 2 ze 3. ročníku a 1 ze 4. ročníku. Jak se dalo předpokládat, postupně (již od pátku) začalo přibývat uchazečů, kteří z výběrového řízení odstoupili. V neděli odpoledne skupina COMMANDOS přijala do svého středu čtveřici nových komandosáků. Úspěšnost „přežití“ tohoto výběrového řízení se tedy přiblížila ke 30 %, což je historicky jeden z největších úspěchů, ne-li největší.

Skupina COMMANDOS má v rámci Univerzity obrany stejně dlouhou tradici, jakou má tato jediná vysoká vojenská škola České republiky. Se započítáním let, ve kterých tato skupina vznikla a působila v rámci „předchůdkyně“ Univerzity obrany – Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově má skupina COMMANDOS již více než třicetiletou tradici. Úspěšné zvládnutí výběrového řízení vyžaduje po uchazečích o vstup do skupiny COMMANDOS zejména silnou motivaci, psychickou odolnost směrem ke zvládání zátěžových situací a poměrně vysokou fyzickou připravenost. O náročnosti výběrového řízení svědčí i průměrná úspěšnost jeho zvládnutí, která osciluje mezi 10 % a 15 %.

Nejbližší výběrové řízení do skupiny COMMANDOS je plánováno na termín 14. – 16. dubna příštího roku. K tomuto termínu se mohou opětovně přihlásit i ti studenti, kteří v letošním výběrovém řízení neuspěli. V historii skupiny COMMANDOS je zaznamenán i „rekord“ v počtu absolvovaných výběrových řízení. Jeden ze studentů průzkumné specializace splnil podmínky výběrového řízení až při jeho čtvrtém opakování. Trochu s nadsázkou ve skupině koluje názor, že to již musel být koníček tohoto studenta. Jít počtvrté do takové zátěže, to je opravdu síla! Komandosáci mezi sebe rádi přijmou každého dobrého, motivovaného a připraveného studenta.

Autor: Zdeněk Flasar, foto: The Dung Nguyen