Právě si prohlížíte Mezinárodní semestr na FVL zahájen
Společné foto studentů v rámci programu Erasmus

Mezinárodní semestr na FVL zahájen

V pondělí 10. září byl na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) zahájen International Winter Semester. Celkem se ho účastní 8 zahraničních studentů z pěti zemí Evropy (Bulharsko, Maďarsko, Litva, Polsko, Rakousko). Studenti si mohli vybrat z nabídky 12 předmětů a získat až 37 kreditů. První den probíhal Administration Day, v jehož rámci proděkan pro vnější vztahy a rozvoj major Ota Rolenec seznámil studenty s organizační strukturou a posláním Univerzity obrany a obecnou organizací nadcházejícího semestru.

V průběhu pobytu budou pro zahraniční studenty organizovány společné akce k prohloubení vazby s univerzitou a fakultou a s městem Brnem, ve kterém stráví víc než čtyři měsíce. V rámci výuky budou provázáni s českými studenty u několika předmětů, což umožní vytvořit ještě větší sepětí s FVL a zároveň zvýší přínos i pro naše studenty. Doufáme, že se zahraničním účastníkům mezinárodního semestru bude na naší škole líbit a jejich studijní mobilita v nich zanechá jen ty nejlepší vzpomínky na naší školu, město a zemi.

Autor: Ota Rolenec, Foto: Aleš Mylan