Právě si prohlížíte Tatra na vlastní kůži

Tatra na vlastní kůži

Jak opravit časté závady na vozidle Pandur II 8×8 nebo BVP2?  Jak zabránit zkrácení životnosti techniky způsobené nedodržením příruček pro obsluhu a zásad péče o techniku? To je jen výběr otázek, na které dostali odpověď studenti 4. ročníku specializace Vojenská logistika a Vojenská doprava při praktickém výcviku, který absolvovali v uplynulých dnech u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově.

Studenti byli seznámeni s technickými parametry a vybavením dílenského vozidla Tatra T-815-7-D 8×8, které je určeno pro technické zabezpečení provozu kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů typu Pandur 8×8 v poli. „Jedná se o podpůrnou techniku pro provádění údržby a oprav poškozené techniky v sestavě mechanizovaného praporu začleněného v rámci aliančního uskupení,“ uvedl četař Schölla z praporu zabezpečení Vyškov.  

Následovala návštěva dalších míst, která patří k Praporu zabezpečení Vyškov. Jednalo se konkrétně o park techniky, kde výklad poskytl pracovník kontrolního technického stanoviště (KTS), o ukázku pracoviště dozorčího autoparku, výdejny pohonných hmot a v neposlední řadě studenti zavítali na prohlídku mycí haly.

Zvláště prohlídka tlakové linky na mytí těžké techniky byla velmi zajímavá. Jedná se o zařízení, které má samostatný sedimentační systém vodních nádrží, kde voda v systému nádrží cirkuluje a po usazení nerozpuštěných látek je opětovně používaná na mytí a má kapacitu až 150 těžkých vozidel za měsíc. Pracovnice obsluhy mycí linky z praporu zabezpečení uvedla: „Kromě průjezdné mycí linky pro tlakové mytí těžké techniky, je zde k dispozici i portálová mycí linka, obdobná těm, co můžete běžně vidět na čerpacích stanicích. Součástí pracoviště je i technické a sociální zázemí se vstupem do podzemní části se strojovou technologií včetně čistírny odpadních vod a s vodními nádržemi“.

K náplni praktického zaměstnání ve Vyškově podplukovník Jan Kotisa z Katedry logistiky uvedl: „Hlavním účelem praktického zaměstnání bylo ukázat studentům pracoviště oprav techniky a způsob provádění údržby vojenské techniky. Velký dík patří nejen vedení Velitelství výcviku-Vojenské akademii ve Vyškově, která umožnila realizaci tohoto zaměstnání, ale zejména všem zaměstnancům praporu zabezpečení, kteří studentům poskytli odborný výklad“.

Dále studenti obou logistických specializací navštívili automobilku Tatra Truck, a.s., kde byli seznámeni s její historií, zejména pak s výrobou legendárních terénních nákladních automobilů, které využívá i Armáda České republiky.

Prezentace byla zahájena představením současného portfolia automobilky, tedy civilní řadou Terra a Phoenix, vojenskými speciály Tactic (T-810) a Force (T-815-7) a v neposlední řadě samotnými podvozky a vozidly, která jsou tzv. „šita na míru“. Dotazy našich studentů směřovaly k možnosti výběru modularity při montáži vozidla. Ta spočívá například ve stanovení počtu a uspořádání náprav, v možnosti montáže rozličných typů motorů, převodovek a kabin, s ohledem na využití techniky pro různé bezpečnostní a záchranné složky. Studentům byly vysvětleny i postupy při realizaci zkoušek životnosti a spolehlivosti jednotlivých dílů, agregátů i celých automobilů. 

Následně studenti zavítali do výrobní haly, kde měli možnost vidět montáž obrněného vozidla TITUS. Jako součást výstupní kontroly probíhá u každého vozidla testovací jízda v délce 60 km na polygonu TATRA, což je nejrozsáhlejší zkušební centrum ve střední Evropě tvořené soustavou speciálních okruhů a vozovek.

Poté cesta studentů směřovala do kabin připravených testovacích vozidel. „Na vlastní kůži si studenti mohli vyzkoušet, co všechno dokáže česká Tatrovka při jízdě na různých druzích povrchů, při brodění nebo jak dovede zdolat extrémní překážky“ uvedl podplukovník Kotisa z Katedry logistiky. Jeden ze studentů vojenské specializace Vojenská doprava rotný Břetislav Mráz po jízdě uvedl: „Jsem velmi rád, že jsem si mohl vyzkoušet jízdu vozidla v extrémních terénních podmínkách, zejména to, jak reaguje nákladní automobil při jízdě přes vodní brod, drásací vozovku nebo vozovku se stoupáním až 40 %, protože tohle člověk prostě každý den nezažije“.  Na závěr studenti navštívili muzeum nákladních automobilů Tatra, které na ploše více než 5000 m2 prezentuje unikátní sbírku 80 nákladních vozidel a podvozků značky Tatra. Poděkování za ukázku a výklad patří vedení společnosti Tatra Truck, a.s.

Autor: Hana Malachová