Právě si prohlížíte Role hasičského záchranného sboru v krizovém řízení

Role hasičského záchranného sboru v krizovém řízení

Ve středu 15. května se studenti 2. ročníku bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana v rámci předmětu Krizové řízení zúčastnili exkurze u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov.

Exkurze se uskutečnila ve skladu humanitární pomoci v katastru obce Hamry, kde studenty přivítala paní mjr. Ing. Alice Zapletalová, Ph.D., vedoucí prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení územního odboru Prostějov. Paní majorka objasnila historii, tvorbu a vyskladňování zásob skladu humanitární pomoci, které jsou vytvářeny z finančních prostředků hasičského záchranného sboru. Zásoby skladu tvoří zejména prostředky pro poskytnutí nouzového ubytování (postele, lehátka, deky, stany atd.), výstrojní materiál (ošacení, obuv) a prostředky pro zajištění stravování. Skladovaný materiál využívají i samotní hasiči ke zmírnění dopadů mimořádných událostí či krizových situací, např. povodní. Za tímto účelem jsou skladovány různé typy pytlů s pískem na stavbu protipovodňových stěn. Studentům byly vysvětleny výhody a nevýhody jednotlivých typů pytlů s pískem včetně způsobu jejich skládání. Následně měli studenti i možnost reálně si vyzkoušet, jak probíhá skládání jednotlivých typů pytlů s pískem k sobě i na sebe. Zároveň byla studentům představena nová technika „povodňový pytlovací kontejner“, které jsou pouze dva v republice a které byly zakoupeny v rámci pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv. „Povodňový pytlovací kontejner“ umožňuje naplnit pískem 800 dvoukomorových pytlů za hodinu, což výrazným způsobem urychluje přípravu protipovodňové ochrany.

Studenti si prohlédli prostory pro nouzové ubytování. Ve venkovním prostoru u skladu v Hamrech je umístěn flashover kontejner, který je využíván příslušníky hasičského záchranného sboru pro odbornou přípravu. Zázemí v Hamrech se bude rozšiřovat pro odbornou přípravu o nový cvičný polygon.

Po praktické části exkurze se studenti přesunuli do učebny, kde jim byla objasněna role hasičského záchranného sboru územního odboru při přípravě a zpracování plánovací dokumentace, zapojení do činnosti krizového štábu, využití informačního systému Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje využívaného pro podporu krizového řízení a zkušenosti s řešením krizových situací a mimořádných událostí v posledním období. Studenti měli možnost si na exkurzi prakticky ověřit teoretické znalosti získané ve výuce.

Autor: Alena Oulehlová, foto: autorka a Jiří Kalenda